2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Dersleri

ÖĞRETİM ELEMANININ DERSİN TERCİH EDİLEN KOTA
ÜNV. ADI SOYADI KOD ŞUBE TİPİ DERS İNG ADI DERS ADI GÜNÜ ve SAATİ ÖĞR. SAY.
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK CSE620 1 LEC Advanced Topics in Systems Architecture Sistem Mimarisinde İleri Konular Wed. 10:00 180 min. 15
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK CSE690 1 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 5
Doç. Dr.  MERT ÖZKAYA CSE544 1 LEC Advanced Topics in Software Engineering Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular Tue. 19:00 180 min. 15
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ CSE562 1 LEC Artificial Intelligence Yapay Zeka Wed. 09:00 120 min. 10
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ CSE562 1 LEC Artificial Intelligence Yapay Zeka Mon. 13:00 60 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  TACHA SERIF CSE571 1 LEC Data Communication & Computer Networks Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Thu. 11:00 60 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  TACHA SERIF CSE571 1 LEC Data Communication & Computer Networks Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Mon. 11:00 120 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  DIONYSIS GOULARAS CSE588 1 LEC Deep Learning Derin Öğrenme Tue. 10:00 180 min. 21
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ CSE588 1 LEC Deep Learning Derin Öğrenme Tue. 10:00 180 min. 21
Prof. Dr.  ŞEBNEM BAYDERE CSE532 1 LEC Distributed Systems Dağıtık Sistemler Wed. 14:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  DIONYSIS GOULARAS CSE587 1 LEC Image Processing and Pattern Recognition Görüntü İşleme ve Şekil Tanımlama Tue. 14:00 180 min. 15
Öğr. Gör. Dr.  SENEM TANBERK CSE585 1 LEC Machine Learning Makine Öğrenmesi Thu. 19:00 180 min. 30
Yard. Doç. Dr.  ESİN ONBAŞIOĞLU CSE574 1 LEC Parallel Processing Paralel İşleme Wed. 15:00 180 min. 15
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK CSE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Prof. Dr.  ALİ ÜMİT KESKİN BME514 1 LEC Computational Methods in Biomedical Engineering Biyomedikal Mühendisliğinde Hesaplama Yöntemleri Wed. 18:00 60 min. 15
Prof. Dr.  ALİ ÜMİT KESKİN BME514 1 LEC Computational Methods in Biomedical Engineering Biyomedikal Mühendisliğinde Hesaplama Yöntemleri Wed. 14:00 120 min. 15
Doç. Dr.  GÖKHAN ERTAŞ BME517 1 LEC Rehabilitation Engineering Rehabilitasyon Mühendisliği Wed. 10:00 180 min. 15
Prof. Dr.  ALİ ÜMİT KESKİN BME590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 15
   TAHA BARTU HAYAL BTEC602 1 LEC Advanced Molecular Biology Techniques İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri Tue. 09:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  İLKEM EMRAH NİKEREL BTEC667 1 LEC Applied Biostatistics and Experimental Design Uygulamalı Biyoistatistik ve Deneysel Tasarım Mon. 11:00 180 min. 10
Doç. Dr.  AYŞEGÜL DOĞAN BTEC604 1 LEC Current Topics in Biotechnology Biyoteknolojide Güncel Konular Wed. 16:00 180 min. 10
Doç. Dr.  FATİH KOCABAŞ BTEC607 1 LEC Drug Discovery and Development İlaç Keşfi Geliştirmesi Wed. 09:00 180 min. 10
   Staff Staff BTEC629 1 LEC Eukaryotic Gene Regulation Ökaryotik Gen Düzenlenmesi Thu. 09:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET HİKMET ÜÇIŞIK BTEC640 1 LEC Nanomedicine Nanotıp Wed. 13:00 180 min. 10
Doç. Dr.  AYŞEGÜL KUŞKUCU BTEC612 1 LEC Reproductive Genetics Üreme Genetiği Tue. 15:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  İLKEM EMRAH NİKEREL BTEC666 1 LEC Systems Biology Sistem Biyolojisi Thu. 15:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  ANDREW JOHN HARVEY BTEC501 1 LEC Basic Biotechnology Temel Biyoteknoloji Tue. 13:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DİLEK TELCİ TEMELTAŞ BTEC514 1 LEC Cancer Genetics Kanser Genetiği Fri. 09:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET HİKMET ÜÇIŞIK BTEC516 1 LEC Introduction to Nanobiotechnology Nanobiyoteknolojiye Giriş Tue. 09:00 180 min. 10
Doç. Dr.  AYŞEGÜL KUŞKUCU BTEC502 1 LEC Medical and Clinical Genetics Tıbbi ve Klinik Genetik Fri. 15:00 180 min. 10
   Staff Staff BTEC556 1 LEC Plant Microbe Interactions Bitki Mikrop Etkileşimleri Wed. 09:00 180 min. 10
Doç. Dr.  ALİ ÖZHAN AYTEKİN BTEC528 1 LEC Processing of Bioactive Exrtact From Natural Materials Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Biyoaktif Özlerin İşlenmesi Thu. 12:00 60 min. 10
Doç. Dr.  ALİ ÖZHAN AYTEKİN BTEC528 1 LEC Processing of Bioactive Exrtact From Natural Materials Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Biyoaktif Özlerin İşlenmesi Fri. 12:00 120 min. 10
Yard. Doç. Dr.  BAHAR SOĞUTMAZ ÖZDEMİR BTEC560 1 LEC Scientific Research Methods in Genetic Engineering Genetik Mühendisliğinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Thu. 09:00 180 min. 25
   Staff Staff BTEC582 1 LEC Selected Topics: Signal Transduction Pathways Seçilmiş Konular: Sinyal İletim Yolakları Wed. 14:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE689 1 GPR Advanced Topics on Control Systems Kontrol Sistemlerinde İleri Yöntemler Thu. 09:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE690 1 SEM Ph.D Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE584 1 LEC Advanced Robotic Sytems İleri Robotik Sistemler Mon. 09:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EMRE ÇELEBİ ESYE690 1 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 5
Prof. Dr.  DİLEK TÜZÜN AKSU ESYE549 1 LEC Logistics Systems Planning and Design Lojistik Sistemleri Planlama ve Tasarımı Tue. 16:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EMRE ÇELEBİ ESYE522 1 LEC Operations Research Yöneylem Araştırması Wed. 16:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EYLÜL DAMLA GÖNÜL SEZER ESYE501 1 LEC Research Methodology Araştırma Metodolojisi Thu. 19:00 180 min. 25
Dr. Öğr. Üyesi  EMRE ÇELEBİ ESYE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  ZEYNEP ÖZLEM OCAK ESYE505 1 LEC Systems Engıneerıng Methodology Sistem Mühendisliği Metodolojisi Tue. 15:00 180 min. 10
Prof. Dr.  TANER AKBAY PHYS690 1 SEM Ph.D. Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 1
Prof. Dr.  ERTAN AKŞAHİN PHYS511 1 LEC Electromagnetism I Elektromanyetizma I Fri. 14:00 120 min. 15
Prof. Dr.  ERTAN AKŞAHİN PHYS511 1 LEC Electromagnetism I Elektromanyetizma I Thu. 11:00 120 min. 15
   TÜRKAY TOKLU PHYS544 1 LEC Radiation Detection and Measurement Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü Wed. 14:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET ADİL AKGÜL CE570 1 LEC Mechanics of Water Waves Su Dalgaları Mekaniği Mon. 14:00 180 min. 1
Dr. Öğr. Üyesi  ALMİLA UZEL CE529 1 LEC Prestressed and Reinforced Concrete Structures Öngerilmeli Beton ve Betonarme Yapılar Wed. 14:00 180 min. 10
Prof. Dr.  MEHMET MURAT MONKUL CE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EREN VURAN CE522 1 LEC Structural Dynamics Yapı Dinamiği Thu. 11:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  ZERRİN İNAN LAUD590 1 LEC Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 180 min. 10
Prof. Dr.  AYŞE DİLEK DARBY LAUD523 1 LEC Urban Regeneration Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Tue. 09:00 180 min. 15
Prof. Dr.  SALİH DİNÇER CHBE514 1 LEC Advanced Engineering Thermodynamics İleri Mühendislik Termodinamiği Wed. 09:00 180 min. 10
Doç. Dr.  ERDE CAN CHBE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  ALİ FETHİ OKYAR ME572 1 LEC Advanced Finite Element Analysis Advanced Finite Element Analysis Wed. 13:00 60 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ALİ FETHİ OKYAR ME572 1 LEC Advanced Finite Element Analysis Advanced Finite Element Analysis Wed. 09:00 120 min. 20
Doç. Dr.  KORAY KADİR ŞAFAK ME555 1 LEC Digital Control Sayısal Denetim Mon. 11:00 60 min. 20
Doç. Dr.  KORAY KADİR ŞAFAK ME555 1 LEC Digital Control Sayısal Denetim Thu. 14:00 120 min. 20
Doç. Dr.  NEZİH TOPALOĞLU ME501 1 LEC Engineering Analysis I Engineering Analysis I Thu. 09:00 120 min. 20
Doç. Dr.  NEZİH TOPALOĞLU ME501 1 LEC Engineering Analysis I Engineering Analysis I Mon. 13:00 60 min. 20
Doç. Dr.  ALİ BAHADIR OLCAY ME590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 20
Doç. Dr.  ALİ BAHADIR OLCAY ME632 1 LEC Turbulent Flow Theory Türbülanslı Akış Teorisi Mon. 18:00 180 min. 10
Prof. Dr.  MEHMET ALAEDDİN AKGÜN ME641 1 LEC Variational Principles in Mechanics Mekanikte Varyasyonal Prensipler Wed. 13:00 60 min. 10
Prof. Dr.  MEHMET ALAEDDİN AKGÜN ME641 1 LEC Variational Principles in Mechanics Mekanikte Varyasyonal Prensipler Wed. 14:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN660 1 LEC Advanced Manufacturing Techniques in Materials Engineering Malzeme Mühendisliğinde İleri Üretim Teknikleri Thu. 10:00 120 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  AHMET TURAN MSN660 1 LEC Advanced Manufacturing Techniques in Materials Engineering Malzeme Mühendisliğinde İleri Üretim Teknikleri Thu. 12:00 60 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN690 1 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  AYŞE DULDA MSN620 1 LEC Sensor Technologies Sensör Teknolojileri Thu. 18:00 180 min. 10
Uzman  VOLKAN CAN MSN510 1 LEC Advanced Materials Characterization Techniques İleri Malzeme Karakterizasyon Teknikleri Fri. 14:00 180 min. 20
Prof. Dr.  VOLKAN GÜNAY MSN500 1 LEC Fundamentals of Materials Science Malzeme Biliminin Temelleri Mon. 18:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  AYŞE DULDA MSN502 1 LEC Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri Fri. 18:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN501 1 LEC Methods in Scientific Research Bilimsel Araştırmada Kullanılan Yöntemler Wed. 18:00 180 min. 20
Prof. Dr.  TANER AKBAY MSN533 1 LEC Nanomaterials for Energy Conversion and Storage Enerji Üretimi ve Depolanması için Nanomalzemeler Tue. 17:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN590 1 LEC Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 60 min. 20
Prof. Dr.  ENDER ABADOĞLU MATH690 1 SEM Seminar II Seminer II Mon. 16:00 120 min. 2
Dr. Öğr. Üyesi  MELTEM ÖZGÜL MATH521 1 LEC Algebra I Cebir I Fri. 13:00 180 min. 5
Prof. Dr.  HASAN GÜMRAL MATH553 1 LEC Complex Analysis Kompleks Analiz Mon. 11:00 180 min. 5
Prof. Dr.  YUSUF ÜNLÜ MATH531 1 LEC Topology Topoloji Wed. 09:00 180 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  ASLI VARON ARCH601 1 LEC Architectural Studies I Mimarlık Çalışmaları I Mon. 09:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  FARUK CAN ÜNAL ARCH631 1 LEC Architecture, Society and Culture Mimarlık, Toplum ve Kültür Tue. 09:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  BERNA GÖL ARCH622 1 LEC Contemporary Architectural Approaches Güncel Mimari Yaklaşımlar Tue. 14:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ASLI VARON ARCH690 1 LEC PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ASLAN NAYEB ARCH514 1 LEC Architectural Representation Mimari temsil Fri. 13:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  GIUSEPPE RESTA ARCH502 1 LEC Architectural Studio/ Workshop II Mimari stüdyo/Atölye çalışması II Fri. 09:00 240 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  PINAR ÇALIŞIR ADEM ARCH501 1 LEC Architectural Studio/Workshop I Mimari Stüdyo/Atölye Çalışması I Thu. 09:00 240 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  BURÇİN BAŞYAZICI ARCH522 1 LEC Architectural Theories in 20th Century 20. Yüzyılda Mimarlık Kuramları Wed. 14:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  FARUK CAN ÜNAL ARCH562 1 LEC Disaster and Shelter Research & Design Doğal Afetler ve Barınak-Araştırma ve Tasarım Mon. 13:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ASLI VARON ARCH590 1 LEC Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  SEMA KARAGÜLER ARCH573 1 LEC Sustainability and Ecology Sürdürülebilirlik ve Ekoloji Wed. 10:00 180 min. 25
Prof. Dr.  ECE CEYLAN BABA ARCH503 1 LEC Term Project Dönem Projesi Tue. 13:00 240 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  GÖKHAN ŞAHİN DATS511 1 LEC Applied Statistics and Data Analysis Uygulamalı İstatistik ve Veri Analizi Tue. 16:00 180 min. 15
Yard. Doç. Dr.  UĞUR TEVFİK KAPLANCALI DATS521 1 LEC Data Ethics and Humane Use of IT Veri Etiği ve Bilişimin İnsani Yönü Wed. 19:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR DATS504 1 LEC Data Structures and Algorithms for Data Science Veri Bilimi için Veri Yapıları ve Algoritmalar Tue. 13:00 180 min. 15
Öğr. Gör.  HASAN DEMİRTAŞ DATS501 1 LEC Fundamentals of Data Science Veri Biliminin Temelleri Tue. 19:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  EYLÜL DAMLA GÖNÜL SEZER DATS502 1 LEC Research Methods in Data Science Veri Biliminde Araştırma Yöntemleri Thu. 19:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR DATS590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
 
ss dd ss