2021-2022 Academic Year Fall Semester Courses

Instructor's Course's    
Title Name Lastname Code Section Type Name Name in Turkish Date and Duration Quota
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK CSE620 1 LEC Advanced Topics in Systems Architecture Sistem Mimarisinde İleri Konular Wed. 10:00 180 min. 15
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK CSE690 1 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 5
Doç. Dr.  MERT ÖZKAYA CSE544 1 LEC Advanced Topics in Software Engineering Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular Tue. 19:00 180 min. 15
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ CSE562 1 LEC Artificial Intelligence Yapay Zeka Wed. 09:00 120 min. 10
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ CSE562 1 LEC Artificial Intelligence Yapay Zeka Mon. 13:00 60 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  TACHA SERIF CSE571 1 LEC Data Communication & Computer Networks Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Thu. 11:00 60 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  TACHA SERIF CSE571 1 LEC Data Communication & Computer Networks Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Mon. 11:00 120 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  DIONYSIS GOULARAS CSE588 1 LEC Deep Learning Derin Öğrenme Tue. 10:00 180 min. 21
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ CSE588 1 LEC Deep Learning Derin Öğrenme Tue. 10:00 180 min. 21
Prof. Dr.  ŞEBNEM BAYDERE CSE532 1 LEC Distributed Systems Dağıtık Sistemler Wed. 14:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  DIONYSIS GOULARAS CSE587 1 LEC Image Processing and Pattern Recognition Görüntü İşleme ve Şekil Tanımlama Tue. 14:00 180 min. 15
Öğr. Gör. Dr.  SENEM TANBERK CSE585 1 LEC Machine Learning Makine Öğrenmesi Thu. 19:00 180 min. 30
Yard. Doç. Dr.  ESİN ONBAŞIOĞLU CSE574 1 LEC Parallel Processing Paralel İşleme Wed. 15:00 180 min. 15
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK CSE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Prof. Dr.  ALİ ÜMİT KESKİN BME514 1 LEC Computational Methods in Biomedical Engineering Biyomedikal Mühendisliğinde Hesaplama Yöntemleri Wed. 18:00 60 min. 15
Prof. Dr.  ALİ ÜMİT KESKİN BME514 1 LEC Computational Methods in Biomedical Engineering Biyomedikal Mühendisliğinde Hesaplama Yöntemleri Wed. 14:00 120 min. 15
Doç. Dr.  GÖKHAN ERTAŞ BME517 1 LEC Rehabilitation Engineering Rehabilitasyon Mühendisliği Wed. 10:00 180 min. 15
Prof. Dr.  ALİ ÜMİT KESKİN BME590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 15
   TAHA BARTU HAYAL BTEC602 1 LEC Advanced Molecular Biology Techniques İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri Tue. 09:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  İLKEM EMRAH NİKEREL BTEC667 1 LEC Applied Biostatistics and Experimental Design Uygulamalı Biyoistatistik ve Deneysel Tasarım Mon. 11:00 180 min. 10
Doç. Dr.  AYŞEGÜL DOĞAN BTEC604 1 LEC Current Topics in Biotechnology Biyoteknolojide Güncel Konular Wed. 16:00 180 min. 10
Doç. Dr.  FATİH KOCABAŞ BTEC607 1 LEC Drug Discovery and Development İlaç Keşfi Geliştirmesi Wed. 09:00 180 min. 10
   Staff Staff BTEC629 1 LEC Eukaryotic Gene Regulation Ökaryotik Gen Düzenlenmesi Thu. 09:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET HİKMET ÜÇIŞIK BTEC640 1 LEC Nanomedicine Nanotıp Wed. 13:00 180 min. 10
Doç. Dr.  AYŞEGÜL KUŞKUCU BTEC612 1 LEC Reproductive Genetics Üreme Genetiği Tue. 15:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  İLKEM EMRAH NİKEREL BTEC666 1 LEC Systems Biology Sistem Biyolojisi Thu. 15:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  ANDREW JOHN HARVEY BTEC501 1 LEC Basic Biotechnology Temel Biyoteknoloji Tue. 13:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DİLEK TELCİ TEMELTAŞ BTEC514 1 LEC Cancer Genetics Kanser Genetiği Fri. 09:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET HİKMET ÜÇIŞIK BTEC516 1 LEC Introduction to Nanobiotechnology Nanobiyoteknolojiye Giriş Tue. 09:00 180 min. 10
Doç. Dr.  AYŞEGÜL KUŞKUCU BTEC502 1 LEC Medical and Clinical Genetics Tıbbi ve Klinik Genetik Fri. 15:00 180 min. 10
   Staff Staff BTEC556 1 LEC Plant Microbe Interactions Bitki Mikrop Etkileşimleri Wed. 09:00 180 min. 10
Doç. Dr.  ALİ ÖZHAN AYTEKİN BTEC528 1 LEC Processing of Bioactive Exrtact From Natural Materials Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Biyoaktif Özlerin İşlenmesi Thu. 12:00 60 min. 10
Doç. Dr.  ALİ ÖZHAN AYTEKİN BTEC528 1 LEC Processing of Bioactive Exrtact From Natural Materials Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Biyoaktif Özlerin İşlenmesi Fri. 12:00 120 min. 10
Yard. Doç. Dr.  BAHAR SOĞUTMAZ ÖZDEMİR BTEC560 1 LEC Scientific Research Methods in Genetic Engineering Genetik Mühendisliğinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Thu. 09:00 180 min. 25
   Staff Staff BTEC582 1 LEC Selected Topics: Signal Transduction Pathways Seçilmiş Konular: Sinyal İletim Yolakları Wed. 14:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE689 1 GPR Advanced Topics on Control Systems Kontrol Sistemlerinde İleri Yöntemler Thu. 09:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE690 1 SEM Ph.D Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE584 1 LEC Advanced Robotic Sytems İleri Robotik Sistemler Mon. 09:00 180 min. 10
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA EE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EMRE ÇELEBİ ESYE690 1 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 5
Prof. Dr.  DİLEK TÜZÜN AKSU ESYE549 1 LEC Logistics Systems Planning and Design Lojistik Sistemleri Planlama ve Tasarımı Tue. 16:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EMRE ÇELEBİ ESYE522 1 LEC Operations Research Yöneylem Araştırması Wed. 16:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EYLÜL DAMLA GÖNÜL SEZER ESYE501 1 LEC Research Methodology Araştırma Metodolojisi Thu. 19:00 180 min. 25
Dr. Öğr. Üyesi  EMRE ÇELEBİ ESYE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  ZEYNEP ÖZLEM OCAK ESYE505 1 LEC Systems Engıneerıng Methodology Sistem Mühendisliği Metodolojisi Tue. 15:00 180 min. 10
Prof. Dr.  TANER AKBAY PHYS690 1 SEM Ph.D. Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 1
Prof. Dr.  ERTAN AKŞAHİN PHYS511 1 LEC Electromagnetism I Elektromanyetizma I Fri. 14:00 120 min. 15
Prof. Dr.  ERTAN AKŞAHİN PHYS511 1 LEC Electromagnetism I Elektromanyetizma I Thu. 11:00 120 min. 15
   TÜRKAY TOKLU PHYS544 1 LEC Radiation Detection and Measurement Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü Wed. 14:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET ADİL AKGÜL CE570 1 LEC Mechanics of Water Waves Su Dalgaları Mekaniği Mon. 14:00 180 min. 1
Dr. Öğr. Üyesi  ALMİLA UZEL CE529 1 LEC Prestressed and Reinforced Concrete Structures Öngerilmeli Beton ve Betonarme Yapılar Wed. 14:00 180 min. 10
Prof. Dr.  MEHMET MURAT MONKUL CE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  EREN VURAN CE522 1 LEC Structural Dynamics Yapı Dinamiği Thu. 11:00 180 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  ZERRİN İNAN LAUD590 1 LEC Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 180 min. 10
Prof. Dr.  AYŞE DİLEK DARBY LAUD523 1 LEC Urban Regeneration Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Tue. 09:00 180 min. 15
Prof. Dr.  SALİH DİNÇER CHBE514 1 LEC Advanced Engineering Thermodynamics İleri Mühendislik Termodinamiği Wed. 09:00 180 min. 10
Doç. Dr.  ERDE CAN CHBE590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  ALİ FETHİ OKYAR ME572 1 LEC Advanced Finite Element Analysis Advanced Finite Element Analysis Wed. 13:00 60 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ALİ FETHİ OKYAR ME572 1 LEC Advanced Finite Element Analysis Advanced Finite Element Analysis Wed. 09:00 120 min. 20
Doç. Dr.  KORAY KADİR ŞAFAK ME555 1 LEC Digital Control Sayısal Denetim Mon. 11:00 60 min. 20
Doç. Dr.  KORAY KADİR ŞAFAK ME555 1 LEC Digital Control Sayısal Denetim Thu. 14:00 120 min. 20
Doç. Dr.  NEZİH TOPALOĞLU ME501 1 LEC Engineering Analysis I Engineering Analysis I Thu. 09:00 120 min. 20
Doç. Dr.  NEZİH TOPALOĞLU ME501 1 LEC Engineering Analysis I Engineering Analysis I Mon. 13:00 60 min. 20
Doç. Dr.  ALİ BAHADIR OLCAY ME590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 20
Doç. Dr.  ALİ BAHADIR OLCAY ME632 1 LEC Turbulent Flow Theory Türbülanslı Akış Teorisi Mon. 18:00 180 min. 10
Prof. Dr.  MEHMET ALAEDDİN AKGÜN ME641 1 LEC Variational Principles in Mechanics Mekanikte Varyasyonal Prensipler Wed. 13:00 60 min. 10
Prof. Dr.  MEHMET ALAEDDİN AKGÜN ME641 1 LEC Variational Principles in Mechanics Mekanikte Varyasyonal Prensipler Wed. 14:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN660 1 LEC Advanced Manufacturing Techniques in Materials Engineering Malzeme Mühendisliğinde İleri Üretim Teknikleri Thu. 10:00 120 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  AHMET TURAN MSN660 1 LEC Advanced Manufacturing Techniques in Materials Engineering Malzeme Mühendisliğinde İleri Üretim Teknikleri Thu. 12:00 60 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN690 1 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
Dr. Öğr. Üyesi  AYŞE DULDA MSN620 1 LEC Sensor Technologies Sensör Teknolojileri Thu. 18:00 180 min. 10
Uzman  VOLKAN CAN MSN510 1 LEC Advanced Materials Characterization Techniques İleri Malzeme Karakterizasyon Teknikleri Fri. 14:00 180 min. 20
Prof. Dr.  VOLKAN GÜNAY MSN500 1 LEC Fundamentals of Materials Science Malzeme Biliminin Temelleri Mon. 18:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  AYŞE DULDA MSN502 1 LEC Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri Fri. 18:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN501 1 LEC Methods in Scientific Research Bilimsel Araştırmada Kullanılan Yöntemler Wed. 18:00 180 min. 20
Prof. Dr.  TANER AKBAY MSN533 1 LEC Nanomaterials for Energy Conversion and Storage Enerji Üretimi ve Depolanması için Nanomalzemeler Tue. 17:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ MSN590 1 LEC Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 60 min. 20
Prof. Dr.  ENDER ABADOĞLU MATH690 1 SEM Seminar II Seminer II Mon. 16:00 120 min. 2
Dr. Öğr. Üyesi  MELTEM ÖZGÜL MATH521 1 LEC Algebra I Cebir I Fri. 13:00 180 min. 5
Prof. Dr.  HASAN GÜMRAL MATH553 1 LEC Complex Analysis Kompleks Analiz Mon. 11:00 180 min. 5
Prof. Dr.  YUSUF ÜNLÜ MATH531 1 LEC Topology Topoloji Wed. 09:00 180 min. 5
Dr. Öğr. Üyesi  ASLI VARON ARCH601 1 LEC Architectural Studies I Mimarlık Çalışmaları I Mon. 09:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  FARUK CAN ÜNAL ARCH631 1 LEC Architecture, Society and Culture Mimarlık, Toplum ve Kültür Tue. 09:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  BERNA GÖL ARCH622 1 LEC Contemporary Architectural Approaches Güncel Mimari Yaklaşımlar Tue. 14:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ASLI VARON ARCH690 1 LEC PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ASLAN NAYEB ARCH514 1 LEC Architectural Representation Mimari temsil Fri. 13:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  GIUSEPPE RESTA ARCH502 1 LEC Architectural Studio/ Workshop II Mimari stüdyo/Atölye çalışması II Fri. 09:00 240 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  PINAR ÇALIŞIR ADEM ARCH501 1 LEC Architectural Studio/Workshop I Mimari Stüdyo/Atölye Çalışması I Thu. 09:00 240 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  BURÇİN BAŞYAZICI ARCH522 1 LEC Architectural Theories in 20th Century 20. Yüzyılda Mimarlık Kuramları Wed. 14:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  FARUK CAN ÜNAL ARCH562 1 LEC Disaster and Shelter Research & Design Doğal Afetler ve Barınak-Araştırma ve Tasarım Mon. 13:00 180 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  ASLI VARON ARCH590 1 LEC Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  SEMA KARAGÜLER ARCH573 1 LEC Sustainability and Ecology Sürdürülebilirlik ve Ekoloji Wed. 10:00 180 min. 25
Prof. Dr.  ECE CEYLAN BABA ARCH503 1 LEC Term Project Dönem Projesi Tue. 13:00 240 min. 20
Dr. Öğr. Üyesi  GÖKHAN ŞAHİN DATS511 1 LEC Applied Statistics and Data Analysis Uygulamalı İstatistik ve Veri Analizi Tue. 16:00 180 min. 15
Yard. Doç. Dr.  UĞUR TEVFİK KAPLANCALI DATS521 1 LEC Data Ethics and Humane Use of IT Veri Etiği ve Bilişimin İnsani Yönü Wed. 19:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR DATS504 1 LEC Data Structures and Algorithms for Data Science Veri Bilimi için Veri Yapıları ve Algoritmalar Tue. 13:00 180 min. 15
Öğr. Gör.  HASAN DEMİRTAŞ DATS501 1 LEC Fundamentals of Data Science Veri Biliminin Temelleri Tue. 19:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  EYLÜL DAMLA GÖNÜL SEZER DATS502 1 LEC Research Methods in Data Science Veri Biliminde Araştırma Yöntemleri Thu. 19:00 180 min. 15
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR DATS590 1 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min. 10
 
ss dd ss