Başvuru Süreci

 2023 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULAR

 27 Ocak 2023
   
 • Mülakatlar (Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz)

 1-2 Şubat 2023

   
 • Mülakat sonuçlarının Anabilim Dalı tarafından Enstitü'ye bildirilmesi için son gün
 3 Şubat 2023
   
 • Kabul edilen öğrencilerin Enstitü web sayfasında ilanı
  6 Şubat 2023
   
 • Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı
 13 Şubat 2023 Saat 11:00
   

2023 Bahar Dönemi  Kabul Listesi için Tıklayınız.


BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Her akademik dönem için EBS üzerinden yapılan başvuruların değerlendirme sürecine ilişkin önemli tarihler web sitemizden duyurulmaktadır. Online başvurusunu tamamlamış olan adayların değerlendirme sürecine ilişkin önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir:

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

 • Yüksek Lisans programlarına başvurular ilgili anabilim dalı tarafından sisteme yüklenen başvuru belgeleri üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda yeterli/yetersiz bulunan adaylar programa kabul /red edilir. İlgili anabilim dalı gerekli görmesi durumunda adayları yukarıda belirtilen tarihler arasında, belirleyeceği gün ve saatte mülakata (sözlü sınava) alabilir. Adayların mülakat konusunda anabilim dalı ile irtibata geçmeleri tavsiye edilir.
 • Anabilim dallarının belirlediği mülakat gün, saat, yer ve/veya bağlantı bilgileri Enstitü web sayfasından yukarıda belirtilen mülakat tarihlerinden bir gün önce toplu olarak duyurulur.  
 • Yüksek Lisans programlarına kabul edilen ancak dil seviyesini belgeleyemeyen adaylar Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İngilizce seviye tespit sınavına katılır. Bu sınavda başarılı olamayan adaylar programa başlamadan önce İngilizce hazırlık programına devam edebilir. 

DOKTORA PROGRAMLARI:

 • Doktora programlarına başvuruların değerlendirmesi EBS sistemine yüklenen belgeler ve mülakat ile yapılır**. Anabilim dallarının belirlediği mülakat gün, saat, yer ve/veya bağlantı bilgileri Enstitü web sayfasından yukarıda belirtilen mülakat tarihlerinden bir gün önce toplu olarak duyurulur.
 • Doktora programına kabul edilen adayların kayıt yaptırabilmeleri için YÖK tarafından onaylanan bir dil sınavı belgesi sunması zorunludur.  

**Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan doktora programlarına kabul edilen Türk uyruklu öğrenciler öğrenim ücretinden muaftır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

 • Değerlendirme süreci sonunda  ilgili dönem için programlara kabul edilen adayların tam listesi yukarıda belirtilen tarihte Enstitü web sayfasında duyurulur. Ayrıca, EBS üzerinden adaya bilgi mesajı iletilir. 
 • Programlara kabul edilen adaylar için kayıt süreci başlar (bkz. Kayıt Süreci) 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

Başvuru Belgeleri Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora

Başvuru Formu (http://ebs.yeditepe.edu.tr)

Referans Mektubu

     

Diploma / Çıkış Belgesi * (Yurt dışındaki Bir Kurumdan Mezun Olmuş Adaylar İçin Tanıma Belgesi)

Lisans Diploması Lisans ve Yüksek Lisans Diploması Lisans Diploması
Transkript     Bütünleşik Doktora Puanı
CGPA: 3.00
ALES * (Türk öğrenciler için zorunlu)
GRE * (Yabancı uyruklu öğrenciler için tavsiye edilmekte)
ALES: 55
GRE: 149
ALES: 55
GRE: 149
ALES: 80
GRE: 156
Dil Muafiyet Belgesi *ª TOEFL IBT:66
YDS:55
TOEFL IBT:66
YDS:55
TOEFL IBT:66
YDS:55

* Başvuru sırasında beyan esas alınacaktır, orjinal belgeler kayıt sırasında istenecektir.

ª Yüksek lisans programları için Yeditepe Üniversitesi lisans mezunları ve lisans eğitiminin %100 ilgili yüksek lisans programının dilinde yapıldığı bölümlerden mezun adaylar için yabancı dil yeterliliği aranmaz.

Başvuru esnasında, Anabilimdalları tarafından ek belgeler (Referans mektubu, niyet mektubu,CV vb.) talep edilebilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Paket Ücretleri – Türk uyruklu öğrenciler1,2

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Paket Ücretleri – Yabancı uyruklu öğrenciler

1. Enstitümüz doktora programlarına kabul alan Türk uyruklu öğrencilere öğrenim ücreti bursu verilmektedir.

2. Sektörel iş birliği kapsamında tüm lisansüstü programlarımızda, firma çalışanlarına %25 indirim sağlanmaktadır. 23 Ekim 2019 tarihli Anlaşmalı firma listesine ve başvuru formuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Firma Listesi (Güncel liste için Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü (kariyerdestek@yeditepe.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.)

İndirim Talep Formu

2022 Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları için Tıklayınız (önceki dönem sonuçları).

 
ss dd ss