Tez Yazım Kılavuzu

Word Formatı ve Tez Yazım Kılavuzu

Latex Formatı ve Latex Kullanım Kılavuzu

Tez Cilt Formatı

Örnek Tez Onay Sayfaları (Uygun olmayan formatlar kabul edilmeyecektir. Detaylar zip dosyasında yazılıdır)

Tez Savunma Duyurusu Formatı

 

Öğrencilerin format kontrolü öncesi dikkat etmesi gerekli hususlar aşağıdaki gibidir:

1- Tezinizde "Spell check" ve "Grammar check" yaptığınızdan emin olunuz.  https://www.grammarly.com/  adresinden bir hesap oluşturup bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. 

2- sayfa ii de yer alan "DATE OF APPROVAL:   ..../..../20…" herhangi bir tarih girilmeyecek ve bu satır Tez yazım kılavuzunda olduğu gibi mutlaka sayfanın son satırında olmalıdır. (Footer kısmında olmayacak).

Yine bu sayfada jüri üyelerinin ünvanlarının doğru yazıldığından emin olunuz. Özellikle "DR" kısaltması unutuluyor. İngilizce ünvan ve DR'nin doğru olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.  (Yeditepe University) yazarken ( ile Y harfi arasında boşluk olmadığına dikkat ediniz. 

3- sayfa iii (declaration) de isminizi yazmalısınız (ıslak imzanız sadece ciltli tezinizde gerekli).

4- Table of content (TOC) de roman rakamları küçük olmalı. TOC için yine kılavuzdaki örneğe bakılması satırlar arası boşluk ve formatın buradaki stilden alınması tavsiye edilir. Not: TOC de appendix sadece A, B ve C şeklinde sıralanacaktır, iki nokta üst üsteden sonraki kısımları TOC'de görülmeyecektir. (Kılavuzdaki örnekte bu detay gözden kaçabiliyor)

5- List of symbols/Abbreviations kısmında her kelimenin ilk harfi büyük olmak durumunda değil. Game design document (GDD) mesela.  Random access memory (RAM) mesela... Her kelimenin, özel isim vb durumlar hariç, ilk harfi büyük olmayacaktır.  

6- "Figure" ve "table" için yine kılavuzlardaki örneklere bakabilirsiniz. "Figure" de siyah çerçeve mevcut, ortalanmışlar, sayfanın ne sağdan ne de soldan margin kısmına taşMAmış olmaları gerekmekte. "Figure" ve "Table" için caption öncesi ve sonrası boşluklar için kılavuzdaki still kullanılmalıdır.  Figure ve Table öncesi ve sonraki boşluklar için yine kılavuz stili kullanılmalıdır. 

7- Denklemler için yine kılavuzlardaki örnekler kullanılabilir. Denklem numaraları denklem ile aynı hizada olmalı. Denklemlerin özellikle word kılavuzunda 1x3 lük bir çerçevesiz tablo ile hazırlandığına dikkat ediniz. Denklem içinde kullanılan sembol ile text içindeki sembol aynı olmalı. Denklem içinde italic ise karakter text içinde de italik olmalıdır. 

8- References kısmı için de yine kılavuzdaki "format for....."  örneklerine bakınız. 

9- Teknik içerikli anlatımlarda % sembolü kullanılmalıdır. Ancak cümle yazılı bir sayı ile başlıyorsa "percent" şeklinde spell edilmelidir. Örnek: Ninety-five percent of the native trees and 75% of the feed crops survived the drought.

10- Word ve Latex formatında verilen dokümanların still ayarlarını değiştirmeden kullanmanız tavsiye edilir.

 
ss dd ss