Tez Yazım Kılavuzu

 

Sevgili Öğrenciler,

Tez kurallarımızda bir güncelleme olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere, tüm tez gönderimleri için yeni bir tez kılavuzu uygulanacaktır. Daha önce format kontrolüne girmiş tezler için bu geçerli değildir. Güncellenmiş kılavuzlara web sitemizden ulaşılabilir, herhangi bir soru, açıklama için onur.namli@yeditepe.edu.tr adresinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Cem Namlı ile irtibata geçebilirsiniz. Gelecekteki tüm tez gönderimlerinde revize edilen kılavuzun kullanılması gerekmektedir.  

Tez sürecinizde Enstitü ile yapacağınız tüm yazışmalarda Öğrenci Epostanızı (Danışmanınız CC'de eklenmiş olarak) kullanmanız gerektiğini hatırlatırız. 

İyi dileklerimizle

 

Word Formatı ve Tez Yazım Kılavuzu (Güncellendi, Eylül 2023)    View ---> Edit Document ile dokümanı düzenleyebilirsiniz

Latex Formatı ve Latex Kullanım Kılavuzu (Güncellendi, Nisan 2024)

Tez Cilt Formatı (Güncellendi, Eylül 2023)          View ---> Edit Document ile dokümanı düzenleyebilirsiniz

Tez Onay Sayfası (Güncellendi, Eylül 2023)       View ---> Edit Document ile dokümanı düzenleyebilirsiniz

Tez Savunma Duyurusu Formatı

 

Öğrencilerin format kontrolü öncesi dikkat etmesi gerekli hususlar aşağıdaki gibidir:

1- Tezinizde "Spell check" ve "Grammar check" yaptığınızdan emin olunuz.  https://www.grammarly.com/  adresinden bir hesap oluşturup bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. 

2- sayfa ii de yer alan "DATE OF APPROVAL:   ..../..../20…" herhangi bir tarih girilmeyecektir ve bu satır Tez yazım kılavuzunda olduğu gibi mutlaka sayfanın son satırında olmalıdır. (Footer kısmında olmayacak).

Yine bu sayfada jüri üyelerinin ünvanlarının doğru yazıldığından emin olunuz (Jüri sonrası adımda özellikle). Özellikle "DR" kısaltması unutulmaktadır. İngilizce ünvan ve DR'nin doğru olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  (Yeditepe University) yazarken ( ile Y harfi arasında boşluk olmadığına dikkat ediniz. 

3- sayfa iii (declaration) de isminiz yazılmalıdır (ıslak imzanız sadece ciltli tezinizde gerekli).

4- Table of content (TOC) de roman rakamları küçük olmalıdır. TOC için yine kılavuzdaki örneğe bakılması satırlar arası boşluk ve formatın buradaki stilden alınması tavsiye edilir. Not: TOC de appendix sadece A, B ve C şeklinde sıralanacaktır, iki nokta üst üsteden sonraki kısımları TOC'de görülmeyecektir. (Kılavuzdaki örnekte bu detay gözden kaçabilmektedir)

5- List of symbols/Abbreviations kısmında her kelimenin ilk harfi büyük olmak durumunda değildir. Örneğin: Game design document (GDD) veya Random access memory (RAM)... Her kelimenin, özel isim vb durumlar hariç, ilk harfi büyük olmayacaktır.  

6- "Figure" ve "Table" için yine kılavuzlardaki örneklere bakabilirsiniz. "Figure" de siyah çerçeve mevcut, ortalanmış, sayfanın ne sağdan ne de soldan margin kısmına taşMAmış olmaları gerekmektedir. "Figure" ve "Table" için caption öncesi ve sonrası boşluklar için kılavuzdaki still kullanılmalıdır.  Figure ve Table öncesi ve sonraki boşluklar için yine kılavuz stili kullanılmalıdır. 

7- Denklemler için yine kılavuzlardaki örnekler kullanılabilir. Denklem numaraları denklem ile aynı hizada olmalıdır. Denklemlerin özellikle word kılavuzunda 1x3 lük bir çerçevesiz tablo ile hazırlandığına dikkat edilmelidir. Denklem içinde kullanılan sembol ile text içindeki sembol aynı olmalıdır. Denklem içinde italic ise karakter text içinde de italik olmalıdır. 

8- References kısmı için de yine kılavuzdaki "format for....."  örneklerine bakınız. 

9- Teknik içerikli anlatımlarda % sembolü kullanılmalıdır. Ancak cümle yazılı bir sayı ile başlıyorsa "percent" şeklinde spell edilmelidir. Örnek: Ninety-five percent of the native trees and 75% of the feed crops survived the drought.

10- Word ve Latex formatında verilen dokümanların still ayarlarını değiştirmeden kullanmanız tavsiye edilir.

 
ss dd ss