Tez Yazım Kılavuzu

Word Formatı ve Tez Yazım Kılavuzu

Latex Formatı ve Latex Kullanım Kılavuzu

Tez Cilt Formatı

Örnek Tez Onay Sayfaları (Uygun olmayan formatlar kabul edilmeyecektir. Detaylar zip dosyasında yazılıdır)

Tez Savunma Duyurusu Formatı

 

Öğrencilerin format kontrolü öncesi dikkat etmesi gerekli hususlar aşağıdaki gibidir:

1- Tezinizde "Spell check" ve "Grammar check" yaptığınızdan emin olunuz.  https://www.grammarly.com/  adresinden bir hesap oluşturup bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. 

2- sayfa ii de yer alan "DATE OF APPROVAL:   ..../..../20…" herhangi bir tarih girilmeyecektir ve bu satır Tez yazım kılavuzunda olduğu gibi mutlaka sayfanın son satırında olmalıdır. (Footer kısmında olmayacak).

Yine bu sayfada jüri üyelerinin ünvanlarının doğru yazıldığından emin olunuz. Özellikle "DR" kısaltması unutulmaktadır. İngilizce ünvan ve DR'nin doğru olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  (Yeditepe University) yazarken ( ile Y harfi arasında boşluk olmadığına dikkat ediniz. 

3- sayfa iii (declaration) de isminiz yazılmalıdır (ıslak imzanız sadece ciltli tezinizde gerekli).

4- Table of content (TOC) de roman rakamları küçük olmalıdır. TOC için yine kılavuzdaki örneğe bakılması satırlar arası boşluk ve formatın buradaki stilden alınması tavsiye edilir. Not: TOC de appendix sadece A, B ve C şeklinde sıralanacaktır, iki nokta üst üsteden sonraki kısımları TOC'de görülmeyecektir. (Kılavuzdaki örnekte bu detay gözden kaçabilmektedir)

5- List of symbols/Abbreviations kısmında her kelimenin ilk harfi büyük olmak durumunda değildir. Örneğin: Game design document (GDD) veya Random access memory (RAM)... Her kelimenin, özel isim vb durumlar hariç, ilk harfi büyük olmayacaktır.  

6- "Figure" ve "Table" için yine kılavuzlardaki örneklere bakabilirsiniz. "Figure" de siyah çerçeve mevcut, ortalanmışlar, sayfanın ne sağdan ne de soldan margin kısmına taşMAmış olmaları gerekmektedir. "Figure" ve "Table" için caption öncesi ve sonrası boşluklar için kılavuzdaki still kullanılmalıdır.  Figure ve Table öncesi ve sonraki boşluklar için yine kılavuz stili kullanılmalıdır. 

7- Denklemler için yine kılavuzlardaki örnekler kullanılabilir. Denklem numaraları denklem ile aynı hizada olmalıdır. Denklemlerin özellikle word kılavuzunda 1x3 lük bir çerçevesiz tablo ile hazırlandığına dikkat edilmelidir. Denklem içinde kullanılan sembol ile text içindeki sembol aynı olmalıdır. Denklem içinde italic ise karakter text içinde de italik olmalıdır. 

8- References kısmı için de yine kılavuzdaki "format for....."  örneklerine bakınız. 

9- Teknik içerikli anlatımlarda % sembolü kullanılmalıdır. Ancak cümle yazılı bir sayı ile başlıyorsa "percent" şeklinde spell edilmelidir. Örnek: Ninety-five percent of the native trees and 75% of the feed crops survived the drought.

10- Word ve Latex formatında verilen dokümanların still ayarlarını değiştirmeden kullanmanız tavsiye edilir.

 
ss dd ss