Müdür Mesajı

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları,

Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarının temel ortak hedefi mezunlarının bilimsel araştırma yapma yetkinliği kazanarak ülkemiz ve dünyada kabul gören araştırmacılar ve bilim insanları olmasıdır. Enstitümüz bünyesinde fizik, matematik, bilgisayar müh., biyoteknoloji, elektrik-elektronik müh., kimya müh. makina müh., mimarlık ve endüstri ve sistem müh. alanlarında lisansüstü programlar yürütülmektedir. Enstitümüz, bu programların eşgüdüm, yönetim ve gelişmesinden sorumludur. Ayrıca, fen ve mühendislik alanlarında yeni lisansüstü programların oluşturulmasını, yurtdışı üniversitelerle işbirliğini, ortak tez çalışmalarını teşvik ve koordine eder. Günümüz dünyasında disiplinlerarası araştırma alanları gittikçe önem kazanmaktadır. Bu alanlara yönelik yeni lisansüstü programların oluşturulması da Enstitümüzün stratejik planları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Tüm anabilim dallarımız en son teknoloji uygulama ve araştırma laboratuvarları ile donatılmıştır. Öğretim üyesi kadrolarımız dengeli bir şekilde deneyimli ve genç araştırmacılardan oluşmaktadır. Öğretim üyelerimiz aktif olarak TÜBİTAK/Avrupa Birliği Araştırma fonları ve Sanayi destekli projeler yürütmektedirler. Lisansüstü öğencilerimizin bir bölümü Üniversitemiz tarafından bursiyer olarak, bir bölümü de öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen araştırma projelerinden desteklenmektedir. Bursiyer lisansüstü öğrencilerimizin yurt dışı konferanslara bildiri sunmak üzere katılmaları için Üniversitemizde destek fonları mevcuttur. Ayrıca SCI-E indeksli dergilerde yapılan yayınlara her yıl teşvik ödülü verilmektedir.

Bahar 2018 dönemi itibarı ile Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan doktora ve yüksek lisans programlarında 281 doktora, 338 tezli yüksek lisans ve 2 tezsiz yüksek lisans öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır. Enstitümüz kuruluşundan itibaren bugüne kadar toplam 81 doktora derecesi ve 472 yüksek lisans derecesi vermiştir.

Tüm lisansüstü öğrenci adaylarına başarılar diler, sizleri Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

Prof.Dr. Şebnem Baydere

 
ss dd ss