Dilekçe ve Formlar

Her ayın 12’sine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne sunulan öğrenci dilekçeleri aynı ayın sonuna kadar karara bağlanır.

Genel:

Yüksek Lisans Formları:

Doktora Formları:

Tez Format Kontrol Formu:

Savunma Duyuru Formatı:

Mezun İlişik Kesme Formu:

 

Programa başlanılan yıla göre Öğrenci Takip Formları:

2019 – 2020 Akademik Yılı ve sonrası için tıklayınız.

2018 – 2019 Akademik Yılı için tıklayınız.

2016 – 2017 ve 2017 – 2018 Akademik Yılı için tıklayınız.

2016 – 2017 Akademik Yılı öncesi için tıklayınız.

 
ss dd ss