Dilekçe ve Formlar

 

Enstitüye verilecek tüm dilekçe ve formların, Anabilim Dalı üzerinden imzalanmış ve onaylı bir şekilde gelmesi gerekmektedir.  

 

Her ayın 12’sine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne sunulan öğrenci dilekçeleri aynı ayın sonuna kadar karara bağlanır.

Genel:

Yüksek Lisans Formları:

Doktora Formları:

Tez Format Kontrol Formu:

Savunma Duyuru Formatı:

Mezun İlişik Kesme Formu:

 

Programa başlanılan yıla göre Öğrenci Takip Formları:

2020 - 2021 Akademik Yılı ve sonrası için tıklayınız.

2019 – 2020 Akademik Yılı ve sonrası için tıklayınız.

2018 – 2019 Akademik Yılı için tıklayınız.

2016 – 2017 ve 2017 – 2018 Akademik Yılı için tıklayınız.

2016 – 2017 Akademik Yılı öncesi için tıklayınız.

 
ss dd ss