Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Bölümü Hakkında

Amaç

1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren alanlarda var olan bilgi birikimine özgün çalışmalarla katkıda bulunabilen 

2- Bu alanlarda araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yapabilecek ve yönetebilecek nitelikte, mezunlar yetiştirmektir.

Hedef:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında, özgün fikirler ve ürünler geliştirebilen, ileri araştırmalar ve eğitim faaliyetleri yapabilen ve yönetebilen mühendisler yetiştirmektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı Yeterlilikler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği “Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.

PÇ2. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

PÇ3. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

PÇ4. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.

PÇ5. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

PÇ6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

PÇ7. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğindeki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

PÇ8. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

PÇ9. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı Başvuru Koşulları

Program başvuru koşullarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Süreci

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı Müfredatı

Doktora Müfredatına buradan erişebilirsiniz.

 
ss dd ss