XX590/XX690 Seminerleri

XX590/XX690 Seminer dersleri kapsamında FBE tarafından 1 - 15 - 22 ve 29 Nisan Pazartesi günleri aşağıda belirtilen uzaktan eğitim seminerleri planlanmıştır. 

Within the scope of XX590/XX690 Seminar courses, seminars are planned by GSNAS on Mondays, April 1 - 15 - 22 - 29

 

2024 Bahar dönemi programı:

 

1. Nurhan Kabakulak; Bilgi Merkezi - 1 Nisan 2024; 16:00 - 17:30

Araştırma: Kütüphane kaynaklarından etkin literatür araştırması, Veri tabanlarında kaynak araştırması, Ulusal ve Uluslararası Tez Veri Tabanlarında literatür tarama: YÖK, Proquest Dissertation and Thesis, Ulusal ve Uluslararası Toplu Kataloglar: WorldCat ve TO-KAT

Yazma: Atıf ve Referans Yönetim Aracı (çok kısa yönlendirme, İntihalden Kaçınma) ve ORCID (Genel anlatım)-Web of Science ve Scopus(genel anlatım)

 

2. Katarina Krsmanović (Proquest); Bilgi Merkezi - 15 Nisan 2024; 16:00 - 17:30

• Tez yazımı için 'Hazırlık Aşaması'

• Teklif: 'Bir Konuyu Seçme ve İyileştirme'

• Araştırma: 'Etkili bir Literatür İncelemesi Yapmak'

• 'Yazma' ile ilgili detaylar

• Tez yazımındaki bazı tuzakları belirleyip, bunlardan kaçınmak

• Tezlerinizi yayınlamak ve araştırmanızı güçlendirmek için seçenekleri değerlendirme

 

3. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şentürk - 22 Nisan 2024; 16:00 - 17:30

How to use Microsoft Word for academic writing Microsoft Word Tips and Tricks, Components of an Academic Paper (Abstract, Introduction, Review-of Literature, Methodology, Results, Discussion, Conclusion) Academic Writing and how to avoid plagiarism (Paraphrasing, Summarizing, Direct quote, Block quote)

Video call link: https://meet.google.com/gnq-ecxo-qge
 

4. Dr. Öğr. Üyesi Z. Cansu Canbek Özdil, Ar. Gör. Osman Kerem Perente - 29 Nisan 2024; 16:15 - 17:30

How to use Mendeley/Zotero in academic writing. What is LaTeX? How to use Institute LaTeX guidelines in writing the thesis. Typesetting mathematical equations and scientific notation. Using Overleaf to write and share LaTeX documents.

Video call link: https://meet.google.com/gnq-ecxo-qge

 

 

 
ss dd ss