Oryantasyon ve Danışman Öğretim Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı

Fen Bilimleri Enstitüsü Oryantasyon ve Danışman Öğretim Üyeleri Bilgilendirme toplantısı 25 Ekim  2021 Pazartesi günü saat 16.00-17.30 arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Google meet bağlantı adresi:  meet.google.com/twk-qvcn-bkf

Katılım tüm yeni öğrenciler için zorunludur. Tüm yeni danışman öğretim üyelerinin katılımı beklenmektedir.

 
ss dd ss