2024 Bahar Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

 

Bahar Dönemi  
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri  
Bahar dönemi ders kayıtları 19-23 Şubat 2024
Bahar dönemi derslerinin başlaması 26 Şubat 2024
Bahar dönemi oryantasyon toplantısı 18 Mart 2024
Ders ekleme bırakma başvuruları 06-08 Mart 2024
Dersten çekilme başvuruları için son gün 17 Nisan 2024
Derslerin son günü 31 Mayıs  2024
Dönem sonu sınavları 3-8 Haziran  2024
Dönem sonu notların son verilme tarihi 10  Haziran 2024
Bütünleme sınavları 11-21 Haziran 2024
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi 24 Haziran 2024
Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler  
Savunma öncesi tez format kontrolü için son gün* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız) (2023- 2024 Akademik  Yılı Mezuniyet törenine katılmak için) 13 Mayıs 2024
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün (2023- 2024 Akademik  Yılı Mezuniyet törenine katılmak için)  24 Haziran 2024
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri  
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu) 24 Haziran 2024
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek) 25 -28 Haziran 2024
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu) 03 Temmuz  2024
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu) 02 Ağustos 2024
Tez aşamasındaki öğrenciler  
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu) 22 Temmuz 2024
Yeni başvurular  
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün  Daha sonra ilan edilecektir
Başvuran öğrencilerin mülakat tarihleri  24-25 Temmuz 2024
Mülakat sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün  29 Temmuz 2024
Kabul edilen öğrencilerin ilanı   31 Temmuz 2024
Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı - Daha sonra ilan edilecektir

 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

 
ss dd ss