2022 Bahar Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

Bahar Dönemi

 

Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri

 

Bahar dönemi ders kayıtları

145-18  Şubat 2022

Bahar dönemi derslerinin başlaması

21 Şubat 2022

Bahar dönemi oryantasyon toplantısı

21 Mart 2022

Ders ekleme bırakma başvuruları

2-4 Mart 2022

Dersten çekilme başvuruları için son gün

13 Nisan 2022

Derslerin son günü

3 Haziran 2022

Dönem sonu sınavları

6-10 Haziran  2022

Dönem sonu notların son verilme tarihi

14  Haziran 2022

Bütünleme sınavları

15-26 Haziran 2022

Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi

28 Haziran 2022

Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler

 

Savunma öncesi tez format kontrolü için son gün* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız) (2021- 2022 Akademik  Yılı Mezuniyet törenine katılmak için)

16 Mayıs 2022

Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün (2021- 2022 Akademik  Yılı Mezuniyet törenine katılmak için)

22 Haziran 2022

Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri

 

EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu)

27 Haziran 2022

Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek)

30 Haziran- 6 Temmuz 2022

Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu)

7 Temmuz 2022

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu)

8 Ağustos 2022

Tez aşamasındaki öğrenciler

 

Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu)

29 Temmuz 2022

Yeni başvurular

 

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün

18 Temmuz 2022 Saat 17:00' kadar.

Başvuran öğrencilerin mülakat tarihleri

 26-27 Temmuz 2022

Mülakat sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün

 29 Temmuz 2022

Kabul edilen öğrencilerin ilanı

  2 Ağustos 2022

Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı

04 Ağustos 2022

 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

 

 

 

 
ss dd ss