2022-2023 Güz Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

 

Güz Dönemi

 

 

Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri

 

…….

 

Güz dönemi ders kayıtları

 

26-30 Eylül 2022

(Pazartesi-Cuma, Saat: 17:00)

 

Güz dönemi derslerinin başlaması

 

3 Ekim 2022

 

Güz dönemi oryantasyon toplantısı

24 Ekim 2022 Saat:16.00

 

Ders ekleme bırakma başvuruları

 

12-14 Ekim 2022

(Çarşamba-Cuma, Saat: 12:00)

 

Dersten çekilme başvuruları için son gün

 

8 Kasım 2022

(Salı, Saat: 17:00)

 

Derslerin son günü

 

6 Ocak 2023

 

Dönem sonu sınavları

 

9-23 Ocak 2023

 

Dönem sonu notların son verilme tarihi

 

27 Ocak 2023

 

Bütünleme sınavları

 

31 Ocak - 7 Şubat 2023

 

Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi

 

10 Şubat 2023

 

Güz Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler

 

 

Savunma öncesi tez format kontrolü* için son gün (Tez Teslimi süreci

için tıklayınız) (Savunma tarihinden sonra en geç bir ay içinde ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi gereklidir)

 

30 Aralık 2022

 

Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri

 

 

EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu)

 

13 Şubat 2023

 

Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek)

 

15 – 24 Şubat 2023

 

Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu)

 

28 Şubat 2023

 

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu)

 

29 Mart 2023

 

Tez Aşamasındaki Öğrenciler

 

 

Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu)

 

10 Şubat 2023

 

Yeni Başvurular

 

 

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün Mülakatlar

 

27 Ocak 2023 1-2 Şubat 2023

 

Başvuru Değerlendirme sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün

 

3 Şubat 2023

 

Kabul edilen öğrencilerin ilanı (tam liste)

 

6 Şubat 2023

 

Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı

 

Daha sonra ilan edilecektir

* Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır.

 

 
ss dd ss