Fall 2021 Semester Institute Academic Calendar

Fall 2021 Semester Institute Academic Calendar

Güz Dönemi

 

Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri

…….

Güz dönemi ders kayıtları

27 Eylül-1 Ekim 2021
(Pazartesi-Cuma, Saat: 17:00)

Güz dönemi derslerinin başlaması

4 Ekim 2021

Güz dönemi oryantasyon toplantısı

25 Ekim 2021  Saat:16.00)

Ders ekleme bırakma başvuruları

13-15 Ekim 2021
(Çarşamba-Cuma, Saat: 12:00)

Dersten çekilme başvuruları için son gün

9 Kasım 2021
(Salı, Saat: 17:00)

Derslerin son günü

7 Ocak 2022

Dönem sonu sınavları

10-24 Ocak 2022

Dönem sonu notların son verilme tarihi

28 Ocak 2022

Bütünleme sınavları

1-8 Şubat 2022

Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi

11 Şubat 2022

Güz Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler

 

Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız)

6 Aralık – 31 Aralık 2022

Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün

 2 Şubat 2022

Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri

 

EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu)

14 Şubat 2022

Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek)

16 Şubat – 25 Şubat 2022

Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu)

1 Mart 2022

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu)

30 Mart 2022

Tez aşamasındaki öğrenciler

 

Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu)

11 Şubat 2022

Yeni başvurular

 

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün

Mülakatlar

2 Şubat 2022

3,4 Şubat 2022

Başvuru Değerlendirme sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün

7 Şubat 2022

Kabul edilen öğrencilerin ilanı (tam liste)

 9 Şubat 2022

Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı

14 Şubat 2022

 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

 

 
ss dd ss