Dersler

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 601 Mimarlık Çalışmaları I Zorunlu
ARCH 602 Mimarlık Çalışmaları II Zorunlu
ARCH 603 İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu
ARCH 690 Doktora Semineri Zorunlu
ARCH 691 Yeterlilik Sınavı için Bağımsız Çalışma Zorunlu
ARCH 700 Doktora Tezi Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 611 İleri Mimarlık Kuramları ve Felsefesi Seçmeli
ARCH 612 İleri Kavramsal Okumalar Seçmeli
ARCH 621 İleri Mimarlık Tarihi Seçmeli
ARCH 622 Güncel Mimari Yaklaşımlar Seçmeli
ARCH 631 Mimarlık Toplum ve Kültür Seçmeli
ARCH 641 İleri Kentsel Kuram ve Politikalar Seçmeli
ARCH 651 Mimarlığın Psikoloji Bağlamları Seçmeli
 
ss dd ss