MİMARLIK ÇALIŞMALARI PROGRAM BİLGİLERİ

Mimarlık Çalışmaları doktora programı, toplum ve içinde yaşanan yapılı çevre arasındaki ilişkiyi; mimari teori, pratik ve çevresel psikoloji üzerinden araştırmayı ve tartışmaya açmayı hedefler. Program öğrenciyi, modern toplumda yaşam alanı kentsel artifaktlar tarafından tanımlanan bireyin mimarlıkla kurduğu ilişkiyi incelemeye ve kavramsallaştırmaya yönlendirir.

Birbiriyle ilişkili ve birbirlerini tamamlayıcı bilim dalları dahilinde çok disiplinli olarak tasarlanan program, mimari tasarım pratiğinin bileşenlerini oluşturan kuram, toplumsal arka plan ve çevresel psikoloji alanlarını, sürdürebilirlik ilişkisi içerisinde birlikte okuma ve araştırma imkanı sunar.

 

MİMARLIK ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

Dersler

Toplam Kredi

Toplam ECTS kredisi

Zorunlu Dersler

ARCH 601, ARCH 602, ARCH 603

9

30

Araştırma Semineri

ARCH 690

Kredisiz

2

Seçmeli Dersler

5 Ders (Danışmanın onayıyla)

15

35

Toplam (Dersler)

8 Ders

24

67

Yeterlilik Sınavı İçin Bağımsız Çalışma

ARCH 691

Kredisiz

30

 

Doktora Tezi

 

ARCH 700

 

Kredisiz

 

150

Genel Toplam

8 Ders

24

247

 

MİMARLIK ÇALIŞMALARI BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 

Dersler

 

Toplam Kredi

 

Toplam ECTS kredisi

Zorunlu Dersler

ARCH 601, ARCH 602, ARCH 603

9

30

Araştırma Semineri

ARCH 690

Kredisiz

2

Seçmeli Dersler

11 Ders (Danışmanın onayıyla)

33

89

 

(4’ü Serbest Seçmeli)

 

 

Toplam (Dersler)

14 Ders

42

121

Yeterlilik Sınavı İçin Bağımsız Çalışma

ARCH 691

Kredisiz

30

Doktora Tezi

ARCH 700

Kredisiz

150

Genel Toplam

14 Ders

42

301

 

MİMARLIK ANABİLİM DALI BAŞKANI:

Doç. Dr. Ece CEYLAN BABA ece.ceylanbaba@yeditepe.edu.tr

 

MİMARLIK DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS PROGRAM KOORDİNATÖRÜ:

Dr. Öğr. Üyesi Berna Göl berna.gol@yeditepe.edu.tr

 

Program e-mail adresi

Arş. Gör. Şafak Cudi İnce

7tepearch.mscphd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 
ss dd ss