Akademik Kadro

Mert Özkaya
Doç. Dr.
Tacha Serif
Dr. Öğr. Üyesi
Onur Demir
Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa B. Mutluoğlu
Dr. Öğr. Üyesi
Funda Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi
Esin Onbaşıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi
Dionysis Goularas
Dr. Öğr. Üyesi
Murat Kalender
Öğretim Görevlisi
 
ss dd ss