Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Hakkında

Eğitim Amaçları

Mezunlar, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip, tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilim insanları olacaktır.

Doktora Programı Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği “Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 2. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 7. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır
 8. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 9. Bilgisayar Mühendisliği uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 10. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Başvuru Koşulları

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır. Başvuru sırasında istenen eğitim geçmişiyle ilgili belgeler şunlardır:

 1. Başvuru formu
 2. Lisans diplomasının fotokopisi
 3. Transkript (Yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00 olması gerekmektedir)
 4. ALES Puanı (En az 55 olması gerekmektedir.)
 5. İngilizce yeterlilik belgesi (TOEFL için en az 66 puan, YDS için en az 55 puan olması gerekmektedir.)
 6. İki adet referans mektubu (referans formu doldurulmalıdır)

İstenen diğer belgeler, başvuru tarihleri ve gerekli formlar için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

 

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Bilgiler

Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programını tamamlamak için, ikisi 600 kodlu, beşi 500/600 kodlu serbest seçmeli derse ek olarak CSE 690 ve CSE 700 derslerinin (kredisiz) alınması gerekmektedir. “Research Methodologies” dersi bu programda zorunludur. Tüm dersler üç kredi ve mezuniyet için gerekli toplam kredi sayısı 21’dir. Doktora derslerinden  başarılı sayılabilme koşulu  CB ve üstüdür. Bu notun altında kalan öğrenciler dersten başarısız sayılır ve dersi tekrar etmeleri zorunludur.Öğrenci programa başladıktan sonra en geç 2. dönemin sonuna kadar tez yöneticisini belirlemek zorundadır. Tez yöneticisi öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar.

Öğrenciler, danışman onayı ile, farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla iki ders alabilir. Ancak kredisiz derslerin ve en az biri 600 kodlu olmak üzere 4 dersin kendi anabilim dalından alınması gerekir. Her 600 kodlu ders, ilgili alandaki ileri ve güncel konuların araştırma ve seminere dayalı olarak incelenecekleri derslerdir ve dinamik içerikli olarak tasarlanmışlardır. Doktora programına kabul edilen ve Bilgisayar Mühendisliği dışında bir lisans derecesine sahip adaylar için gerek görüldüğünde 6 derse kadar bilimsel hazırlık programı belirlenebilir. Bu derslerin belirlenmesi için öğrencinin başvurusu sırasında programa dahil öğretim üyelerinden bir komisyon kurulur. Doktora için bilimsel hazırlık derslerinden en az CC notuyla geçilmesi gerekmektedir.

Doktora adayı 21 krediyi tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarını geçmek zorundadır. Yeterlilik sınavı her dönem bir kez verilir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencinin tez önerisi, tez izleme komitesinin kurulması ve işleyişi hakkında Fen Bilimleri Enstitüsünün yönetmelikleri uygulanır.

Bütünleşik (Lisans Sonrası) Doktora Programı

Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programını tamamlamak için, ikisi 600 kodlu, on ikisi 500/600 kodlu olmak üzere toplam on dört ders, bir adet kredisiz seminer dersi (CSE 590 yada CSE 690) ve bir adet kredisiz tez dersinin (CSE 700) alınması gerekmektedir. Tüm dersler üç kredi ve mezuniyet için gerekli toplam kredi sayısı 42’dir. Öğrenci, danışman onayı ile, farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden toplam yedi ders alabilir. Bir “Research Methodologies” dersi alması zorunludur. Kredisiz derslerin ve en az biri 600 kodlu olmak üzere 8 dersin kendi anabilim dalında alınması gerekmektedir. Öğrenciler, danışman onayı ile, farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla dört ders alabilir.

Bütünleşik Doktora programına kabul edilen ve Bilgisayar Mühendisliği dışında bir lisans derecesine sahip adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yüksek Lisans derecesine sahip öğrencilerin ise doktora programını yürütecek yeterli bilimsel altyapıya sahip olmaları beklenir. Gerekli durumlarda 6 derse kadar bilimsel hazırlık dersleri verilebilir. Bu derslerin belirlenmesi için öğrencinin programa başvurusu sırasında programa dahil öğretim üyelerinden bir komisyon kurulur. Öğrenci bu hazırlık derslerini tamamlamak zorundadır. Doktora için bilimsel hazırlık derslerinden en az CC notuyla geçilmesi gerekmektedir. Bu dersleri tamamladıktan sonra programa başlamış kabul edilir. Programa başlayan öğrenci başladıktan en geç 2. dönemin sonuna kadar tez yöneticisini belirlemek zorundadır. Tez yöneticisi, öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar.

Burada açıklanan durumlar haricindeki yeterlilik ve tez aşamaları için gereken yükümlülükler Doktora Programı ile aynıdır.

Bilimsel Hazırlık Programı

Yüksek lisans ya da doktora programına başvuran adayların gerek görüldüğünde aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini 2 dönem içerisinde tamamlamaları beklenir. Öğrencilerin bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri için aldıkları derslerden en az CC notu almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı en çok iki (2) dönemde tamamlanarak lisansüstü programına başlanmalıdır.

 
ID Course Name Credit ECTS
CSE 211 Data Structures 4 6
CSE 221 Principles of Logic Design 4 6
CSE 224 Introduction to Digital Systems 4 6
CSE 232 Systems Programming 3 6
CSE 354 Automata Theory and Formal Languages 3 6
MATH 154 Discrete Mathematics 3 7

 

Yeterlilik Sınavı Prosedürü

Yazılı sınav, adayın Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarındaki bilgisinin genişliğini ölçmektedir. Sınav, aşağıda belirtilen üç alandan oluşur. Yazılı sınav notu üç alanın puanlarının ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Sınavda başarılı sayılabilmek için her konu başlığında en az 50, ortalama olarak ise en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olduktan sonra adaydan sözlü sınav için bir araştırma alanı belirlemesi istenir. Adaya seçtiği alanda yayınlanmış bir araştırma makalesi verilir ve bu makaleyi iki hafta sonra bir jüri önünde sunması istenir. Jüri sunum sırasında adayın şu özelliklerini değerlendirir:

 • Makalenin bilimsel içeriği ve katkısını derinlemesine anlama yeteneği.
 • Kısıtlamalar bağlamında çalışmayı ve izlenen yolu eleştirebilme yeteneği.
 • Geçerli argümanlarla olası iyileştirmeleri öne sürebilme yeteneği.

Jüri adayın sınavı geçip geçemediğine oybirliğiyle karar verir.

Yeterlilik Sınavı Konu Alanları

1. Bilgisayar Bilimleri Temelleri ve Kuramları

2. Bilgisayar Sistemi Yazılımları

3. Bilgisayar Sistemi Donanımları

Yeterlilik Sınavı için Kaynak Kitap Listesi

1. R.P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Addison Wesley, 5th Ed.
2. R.W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, 10th Ed., Pearson (Chap: 1-10).
3. M. Mano, C.R. Kime, Logic And Computer Design Fundamentals, Pearson, 3rd Ed. (Chap: 1-14)
4. D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Ed. (Chap: 1-6)
5. A. Tanenbaum, Structured Computer Organization, Pearson. 4th Ed.
6. A.L. Tharp, File Organization and Processing, Wiley, 1988.
7. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Introduction to Algorithms.
8. R. Neapolitan, K. Naimipour, Foundations of Algorithms.
9. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J. D.Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Pearson, 3rd Ed.
10. Silberschatz et al., Operating System Concepts, Wiley, 5th+ Ed. (Chap: 1-12)
11. Lethbridge & Laganiere, Object-Oriented Software Engineering, McGraw Hill.
12. R. Pressman, Software Engineering: A Practitioners Approach, 7th Ed.
13. C. Horstmann, Object-Oriented Design and Patterns, 2nd Ed.
14. D. Galin, Software Quality Assurance: From Theory to Implementation.

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Müfredatı

Öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği Doktora programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 154, CSE 211, CSE 221, CSE 232, CSE 224 ve CSE 354 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Zorunlu Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 690 Doktora Semineri NC 2
CSE 700 Doktora Tezi NC 120
KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 610 Algoritma ve Bilgisayar Bilimlerinde İleri Konular 3 10
CSE 620 Sistem Mimarisinde İleri Konular 3 10
CSE 640 Gömülü Sistemler Alanında İleri Konular 3 10
CSE 644 Bilgi Sistemleri Mühendisliğinde İleri Konular 3 10
CSE 660 Yapay Zeka Alanında İleri Konular 3 10
CSE 670 Bilgisayar Ağlarında İleri Konular 3 10
CSE 674 Yüksek Performanslı Hesaplama Alanında İleri Konular 3 10
CSE 691 Yeterlik Sınavına Hazırlık    

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Amaçları

Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Programı 2011 yılında başlamıştır.

Derecenin Düzeyi

Doktora (Üçüncü Aşama)

Amaçlar

Programın amacı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında özgün araştırmalar yürütebilen ve bilimsel etkinliği yüksek bilim insanları yetiştirmektir.

Hedefler

Mezunlar, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip, tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilim insanları olacaktır.

Doktora Programı Yeterlikleri (Çıktıları)

Bilgisayar Mühendisliği “Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 2. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 7. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır
 8. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 9. Bilgisayar Mühendisliği uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 10. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

Eğitim Öğretim Yöntemi Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Uygulama Geliştirme ve Benzetim Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme Bilgisayar ve deney cihazlarıÖzel donanım, simulasyon yazılımları
Problem Çözme Dinleme, tartışma Standart derslik teknolojileri
Ödev Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Seminer verme ve dinleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları

 

Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında “doktora” derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • ALES skoru en az 55 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 149 olmalıdır.
 • YDS skoru en az 55 ya da TOEFL skoru en az 66(IBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız için ar-ge pozisyonları ve akademik kariyer olanakları çok geniştir. Ar-veya üniversitelerde akademik pozisyonlar alabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınav (dönem içi sınavı, kısa sınav, final), deney, ödev, proje gibi genel ölçme ve değerlendirme yöntemleri vardır. Detaylar her dersin kendi bilgi paketinde mevcuttur.

Ders Planı (Müfredat)

Öğrenciler, doktora programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi),CSE 690 Araştırma Seminer dersi ve CSE 700 Doktora Tez çalışmasını tamamlamalıdır. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

 

   Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam  8 Ders 21  252
Zorunlu Dersler ESYE 501 3 10
Seminer CSE 690 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 6 Ders (Danışmanın onayıyla) 18 60
Yeterlik Sınavı CSE 691 Kredisiz 30
Doktora Tezi CSE 700 Kredisiz 150

 

Zorunlu Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 690 Doktora Semineri NC 2
CSE 700 Doktora Tezi NC 120

Seçmeli Dersler

 

 

 Adres, Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

 Yeditepe Üniversitesi

 Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı Başkanlığı

 Kayışdağı, 34755

 Anabilim Dalı Başkanı

 Prof.  Dr. Gürhan Küçük

 Tel: 216 578 0420

 E-mail: gkucuk@cse.yeditepe.edu.tr

 AKTS Koordinatörü

 Dr. Öğr. Üyesi Tacha Serif

 Tel: 0216 578 04 70

 E-mail: tserif@cse.yeditepe.edu.tr

 
ss dd ss