Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, çevreyi bir bütün olarak ele alırken, tasarım aşaması ile başlayıp, gelişim ve planlama aşamaları ile devam eden ve yönetim aşaması ile son bulan bir meslek alanıdır. Söz konusu bölümün amacı, insan ve çevre arasındaki bağı koruyarak yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bölümün temel ilkesi doğadaki denge üzerindeki tahribatın azaltılarak önüne geçmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ortaya çıkarmaktır. 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışmaya en yatkın meslek gruplarından birisidir. Kültürel değerlerin yanında ekolojik ilişkileri de koruyarak tüm canlılar için ortak yaşam alanları oluşturmak amaçlanır. Bölüm çalışmalarında mimarlığın yapı konularında tasarım alanındaki becerilerini, mühendislikteki bilimsel prensipleri, kentsel planlama başlığı altında birleştirerek fonksiyonel, estetik ve yaşanabilir tasarımlar oluşturmak hedeflenir.

Dünyada hızlı kentleşmenin olduğu bir ortamda Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, insan ile doğanın her geçen gün kopan ilişkilerini yeniden sağlama noktasında iyi yetişmiş planlamacı ve tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, uluslararası ve ulusal alanda gelişime açık bireyler yetiştirme noktasında hedeflerine adım adım ulaşmak niyetinde bir alandır.

 
ss dd ss