Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, çevreyi bir bütün olarak ele alırken, tasarım aşaması ile başlayıp, gelişim ve planlama aşamaları ile devam eden ve yönetim aşaması ile son bulan bir meslek alanıdır. Söz konusu bölümün amacı, insan ve çevre arasındaki bağı koruyarak yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bölümün temel ilkesi doğadaki denge üzerindeki tahribatın azaltılarak önüne geçmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ortaya çıkarmaktır. 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışmaya en yatkın meslek gruplarından birisidir. Kültürel değerlerin yanında ekolojik ilişkileri de koruyarak tüm canlılar için ortak yaşam alanları oluşturmak amaçlanır. Bölüm çalışmalarında mimarlığın yapı konularında tasarım alanındaki becerilerini, mühendislikteki bilimsel prensipleri, kentsel planlama başlığı altında birleştirerek fonksiyonel, estetik ve yaşanabilir tasarımlar oluşturmak hedeflenir.

Dünyada hızlı kentleşmenin olduğu bir ortamda Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, insan ile doğanın her geçen gün kopan ilişkilerini yeniden sağlama noktasında iyi yetişmiş planlamacı ve tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, uluslararası ve ulusal alanda gelişime açık bireyler yetiştirme noktasında hedeflerine adım adım ulaşmak niyetinde bir alandır.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunu ne iş yapar? Nerelerde çalışır?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığından mezun olan öğrenciler Kentsel Tasarım ve Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve İnşaat ofislerinde çalışabildikleri gibi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları gibi birçok kamu alanında iş imkânına sahiptir. Ayrıca bölüm mezunları kendi özel mimarlık bürolarını açarak ofis faaliyetlerini yürütebilirler.

Bunun yanında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları kariyerlerine alanları ile ilgili yüksek lisans yaparak da devam edebilirler. Bu kapsamda söz konusu bireyler üniversitelerin akademik kadrolarında öğretim elemanı olarak mesleklerini sürdürebilir.

 
ss dd ss