Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı Bölümü Hakkında

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Disiplinlerarası bir alan olup, tüm mühendislik dalları, biyomedikal, biyoteknoloji, diş hekimliği ve tıp gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; en uygun malzemenin üretimi için, mikroyapı-özellik ve performans döngüsünü sağlamak için en uygun hammadde, üretim yöntemi ve ürün üzerine odaklanmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, her çeşit malzemenin atomik ve moleküler düzeydeki yapılarının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine eğitim vermektedir ve bu alandaki tek mühendislik programıdır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha yüksek performanslı olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir.​

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı Amaçları

Amaç

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programının amacı, ülkemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan ileri malzeme ve nanomalzemeler konularında araştırma geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen, bu malzemelerin üretim ve tasarımında görev alabilen, nitelikli eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma programlarında yer alabilen ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapabilen mezunlar yetiştirmektir. Sadece bilgiye dayalı olmayan aynı zamanda günümüz mühendislik problemlerine çözüm getirebilecek araştırma konularıyla destekli bir eğitim programı oluşturmaktadır.

Hedef

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı ile malzeme bilimi, ileri malzemeler, nanomalzemeler ve nanoteknoloji gibi konuları kapsayan araştırma ve uygulamalara yönelik beceriler kazandırma hedeflenmektedir.

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları için tıklayınız. 

 
ss dd ss