Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Hakkında

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Disiplinlerarası bir alan olup, tüm mühendislik dalları, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları, diş hekimliği, tıp gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; en uygun malzemenin üretimi için, mikroyapı-özellik ve performans döngüsünü sağlamak için en uygun hammadde, üretim yöntemi ve ürün üzerine odaklanmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, her çeşit malzemenin atomik ve moleküler düzeydeki yapılarının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine eğitim vermektedir ve bu alandaki tek mühendislik programıdır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha güvenli, sağlıklı ve emniyetli olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir.

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bütünleşik Doktora Bölümü Amaçları

Amaç

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği bütünleşik doktora programının amacı sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan ileri malzeme ve nanomalzemeler konularında araştırma geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen, bu malzemelerin üretim ve tasarımında görev alabilen, ülkemizde ve yurtdışında nitelikli eğitim kurumlarında bilimsel araştırma çalışmaları yapabilen mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendislği Bütünleşik Doktora programı ile malzeme bilimi, ileri malzemeler, nanomalzemeler ve nanoteknoloji gibi konularda özgün ürünler geliştirebilen, ileri araştırmalar yapabilen ve eğitim faaliyetlerinde görev alabilecek ve  yönetebilecek mühendisler yetiştirmektir.

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları için tıklayınız. 

Doktora Yeterlilik Sınav Süreci

MSN 691 Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersine kayıt olan öğrencilerin Doktora Yeterlilik Sınavına hazırlanırken kullanmaları önerilen ve içeriklerinden sorumlu oldukları iki adet kaynak kitabın detayları aşağıda verilmiştir.

Title: Materials Science and Engineering: An Introduction (8th Edition)
Authors: W. D. Callister and D. G. Rethwisch
Copyright: 2010
Publisher: Wiley & Sons
ISBN 978-0470941669
Chapters: All
 

Title: Introduction to Nanoscience (1st Edition)
Authors: G. L. Hornyak, J. Dutta, H. F. Tibbals and A. Rao
Copyright: 2008
Publisher: CRC Press
ISBN: 978-1420048056
Chapters: 1, 4, 5, 6, 7

Doktora yeterlilik süreci için tıklayınız.

 
ss dd ss