Makine Mühendisliği Doktora Programı Hakkında

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın Doktora Programı 2008 güzünde onaylanmış ve 2009 Bahar Dönemi’nde ilk öğrencilerini almıştır. Genç kadrosuyla AR-GE’ye ve sanayi ile işbirliğine önem veren Anabilim Dalımızın 2009 yılı Nisan ayı itibariyle sürmekte olan toplam 7 AR-GE ve 2 sanayi danışmanlığı projesi bulunmaktadır. AR-GE projelerimizin tamamının yürütücüsü anabilim dalımızdan bir öğretim üyesidir. Eğitsel amacımız sanayinin araştırmacı olarak, üniversitelerin öğretim elemanı olarak istihdam edebileceği donanımlı makine mühendisliği doktorları yetiştirmektir.


Makine Mühendisliği Doktora Programı’na, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak/uzay mühendisliği, havacılık mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun veya fen bölümleri ile diğer mühendislik bölümleri lisans programından mezun olup makine mühendisliğinde yandal yapmış, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınmaktadır. Adayın, durumuna göre asıl programdan önce Bilimsel Hazırlık Programı’nı tamamlaması istenebilir.


Makine Mühendisliği Doktora Programı, tamamı seçmeli en az 21 kredilik ders (ki genellikle 7 derse denktir), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Dersler danışman onayıyla, yüksek lisans ya da doktora dersleri arasından seçilir. Söz konusu dersler bu sitede “Akademik Programlar” bağlantısıyla ulaşılan “Ders Açıklamaları” seçilerek görülebilir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan başka dersler de danışman onayıyla alınabilir.

Eğer gerekli görülmüşse öğrencinin Bilimsel Hazırlık Programı’nda alacağı lisans dersleri 21 kredinin dışındadır. Bilimsel Hazırlık Programı’na alınan öğrencilerin, toplamı 18 krediyi aşmamak koşulu ile Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gereklidir. Bilimsel Hazırlık Programı’nda başarının ölçüsü en az 2,50 genel not ortalaması ve her bir dersten en az CC notudur.

Makine Mühendisliği Doktora Programı Başvuru Koşulları

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü altında eğitim çalışmalarını yürütür. Fen Bilimleri Enstitüsünün programlarına katılabilmek için öğrencilerin, kayıt süresi içinde kayıt bürosuna başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekenleri buradan öğrenebilirsiniz.

Makine Mühendisliği Doktora Programı Hazırlıkları

Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans derecesini makine mühendisliği alanında almamış olan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen lisans dersleri içinden Bölüm’ün belirleyeceği ve toplamı 18 krediyi aşmayacak bir bölümünü, iki yarıyıl içerisinde başarmak zorundadır.

 1. ME 211 Thermodynamics I (2,1,1) 3
 2. ME 241 Statics (3,0,0) 3
 3. ME 244 Dynamics (2,2,0) 3
 4. ME 246 Strength of Materials (2,2,0) 3
 5. ME 264 Introduction to Material Science (3,0,0) 3
 6. ME 324 Heat Transfer (2,2,2) 4
 7. ME 331 Fluid Mechanics (2,2,0) 3
 8. ME 343 Machine Elements I (2,2,0) 3
 9. ME 352 System Dynamics and Control (3,1,1) 4
 10. ME 445 Mechanical Vibrations (3,0,0) 3

Zorunlu Dersler

Doktora programına kabul edilen her öğrenci

 1. ME 502 Engineering Analysis-II (3,0,0) 3
 2. ESYE 501 Research Methodology veya Phys 514 Research Methods (yüksek lisans programında alınmadıysa)
 3. ME 690 PhD Seminar (0,1,0) 0

derslerini almak zorundadır.
Doktora Dersleri

Doktora programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacaktır. Dersler öğrencinin danışmanının onayıyla aşağıdaki listeden ya da başka programlardan alınabilir:

 1. ME 619 Special Topics in Energy
 2. ME 623 Conduction Heat Transfer
 3. ME 624 Convective Heat Transfer
 4. ME 625 Radiation Heat Transfer
 5. ME 626 Two-Phase Flow Heat Transfer
 6. ME 631 Viscous Flow and Boundary Layer Theory
 7. ME 632 Turbulent Flow Theory
 8. ME 634 Large Eddy Simulation
 9. ME 636 Turbomachinery Design and Analysis
 10. ME 639 Special Topics in Thermo-Fluid Systems
 11. ME 641 Variational Principles in Solid Mechanics
 12. ME 642 Thermal Stress Analysis
 13. ME 643 Theory of Plates
 14. ME 644 Theory of Shells
 15. ME 645 Fluid-Structure Interaction
 16. ME 649 Special Topics in Solid Mechanics
 17. ME 651 Dynamics of Nonlinear Systems
 18. ME 653 Optimal Control Theory
 19. ME 654 Adaptive Control
 20. ME 655 Modern Control Theory
 21. ME 656 Biyomimetik Robotlar
 22. ME 659 Special Topics in Control Theory
 23. ME 673 Nonlinear Finite Element Analysis
 24. ME 676 Computational Acoustics

Tez

Doktora programında 21 kredilik yedi derse ve kredisiz Doktora Seminerine ek olarak bir tez hazırlanması gerekir. Derslerini tamamlamış olan doktora öğrencilerinin ME 691 Independent Study for Qualifying Exam dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenciler ME 700 tez dersine kaydolarak danışmanı gözetiminde tez çalışmasına başlayabilirler. Dersler ve tez çalışması oniki yarı dönemde bitirilmeli ve tez, jüri önünde savunulmalıdır.

Makine Mühendisliği Doktora Programı Bilgileri

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI BİLGİLERİ

Amaç:

 • Bölümümüzde gerçek bir bilimsel ortam yaratmak,
 • Ülkemizin bilim üretimine katkıda bulunmak,
 • İleri düzeyde araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirmek.

Hedef:

 • Her öğretim üyesinin ortalama bir doktora öğrencisine danışmanlık yapması,
 • Doktora öğrencilerinin araştırmaları boyunca farklı bilimsel kurum ve kuruluşlar ile temas yoluyla geniş birufka ve deneyim çeşitliliğine sahip olmaları ve Bölüm’ün bilimsel yüzünün dışarıya açılan penceresi olmaları,
 • Doktora öğrencilerinin uluslararası araştırma projelerine katkı sağlaması, konferans ve sempozyumlarda bildiriler sunarak ve bilimsel dergilerde makaleler yayınlayarak birikimlerini ve kendi tanınırlıklarını, bu arada Bölüm’ün uluslararası tanınırlığını artırmaları.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PROGRAM YETERLİLİKLERİ)

Kuramsal, Olgusal Bilgiler

 • Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 • Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

Bilişsel, Uygulamalı Beceriler

 • Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.
 • Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

Öğrenme Yetkinliği

 • Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 • Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Makine mühendisliğinde, özgün bir yöntem geliştirir veya bilinen bir yöntemi yeni bir probleme uygular.

Alınacak Derece:
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:
Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 • ALES skoru en az 70 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 153 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları:

 • Her bir dersten en az CC notu almak ve genel not ortalaması en az 3,00 olmak koşuluyla, toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 seçmeli dersi tamamlamak.
 • Yeterlik sınavında başarılı olmak.
 • Tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği bir konuda tez önerisi hazırlayarak Tez İzleme Komitesi önünden savunmak ve başarılı olmak.
 • Danışmanın gözetiminde tez çalışmasını yürütüp tamamlamak ve bir jüri önünde savunarak başarılı olmak.
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi durumunda öncelikle Bilimsel Hazırlık programına kaydolmuş ve toplamı 24 krediyi aşmamak üzere Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda, her bir dersten en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak.
 
ss dd ss