Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programı, günümüz kentlerini şekillendiren çevre ve sürdürülebilirlik, ekoloji, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel faktörleri içeren kentsel kuramları, tasarım tekniklerini ve süreçleri öğrencilere anlatmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda küresel ve yerel ölçeklerde kentleri/kentsel alanları şekillendiren dinamikleri kavramaya yönelik tarih, hukuki yapı ve teori konularının yanı sıra, ekoloji ve sürdürülebilirlik, kentsel tasarım kuram ve uygulamaları, kentsel yenileme ve dönüşüm alanları, gayrimenkul finansmanı, çevre politikaları,  ekosistem ve kaynak analizleri, doğal ve kültürel peyzaj alanları, bitki tanıma ve değerlendirme teknikleri,  çevre psikolojisi ve koruma politikaları ile coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarıyla ilgili dersler tezli ve tezsiz yüksek lisans programımızda yer almaktadır.

Ülkemizde 2000 yılı sonrasında kent merkezlerini ve kentsel alanları hızla dönüştüren kentsel dönüşüm uygulamalarına bakıldığında bu projelerin hepsinin kentsel tasarım projeleri yoluyla gerçekleştirildikleri görülmektedir.  Avrupa ve Amerika’da kentsel gelişme ve kentsel dönüşüm konularında tartışma gündemine oturan en önemli kavramlar ise çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik, kentsel dayanıklılık, sosyal ve kültürel mirasın korunması ve akıllı kentler gibi konularıdır. Bu bağlamda kentleri biçimlendiren planlama pratiği içinde yer alan kentsel dönüşüm projelerinin sosyal, kültürel,  çevresel ve ekolojik sürdürülebilirlik konularından bağımsız olarak ele alınması imkansız hale gelmiştir. 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları içinde geniş bir yelpazede yer alan dersleri iki ana modül altında değerlendirmek mümkündür.  Birinci modülde, kentsel alanlardaki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri, kentsel tasarım rehberleri, gayrimenkul değerleme teknikleri, çevre politikaları ve çevre hukuku, kentsel dayanıklılık, sosyal sürdürülebilirlik, yasal/yönetsel yapı ve uygulama teknikleri gibi yapılı çevreye ait konular yer almaktadır. İkinci modülde, ekosistem ve kaynak analizleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik, bitki koruma ve değerlendirme teknikleri, doğal ve kültürel peyzaj alanları gibi doğal sistem ve ekoloji ağırlıklı temalar ele alınmaktadır.  Bu modüller, dersleri iki genel tema altında sınıflandırmak amacıyla oluşturulmuş olup, tezli ve tezsiz yüksek lisans yapan öğrenciler her iki modülden de istedikleri dersleri, ilgi ve çalışma konularına uygun olarak alabilirler.

 
ss dd ss