Araştırma Alanları

 

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu

       Yapı Mühendisliği

       Çelik Yapılar

       Depreme Dayanıklı Tasarım

 

Prof. Dr. Murat Monkul (https://scholar.google.com.tr/citations?user=GhiqDmMAAAAJ&hl=tr)

       Geoteknik Deprem Mühendisliği

       Zemin Sıvılaşması

       Deneysel Zemin Mekaniği

 

Doç. Dr. Hakkı Oral Özhan

       Geosentetikler, Polimerle İşlem Görmüş Zeminler, Geoteknik Mühendisliğinde Biyopolimerler

       Zemin İyileştirme Teknikleri

       Çevresel Geoteknik

 

Dr. Öğr. Üyesi Özden Saygılı

•       Yığma yapıların sismik davranışı

•       Ayrık eleman modelleme

•       Kültürel mirasın depremden korunması

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran

       Yapıların doğrusal olmayan davranış için modellenmesi ve analizi

       Yapıların performansa göre tasarımı ve değerlendirilmesi

       Yüksek binaların deprem etkisi altında tasarımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Almıla Uzel

       Doğrusal olmayan bölgelerin analizi ve tasarımı

       Betonarme elemanların kesme kuvvetine göre tasarımı

       Ard germeli transfer kirişlerin tasarımı

       Yükleme koşullarının betonarme elemanların kayma dayanımına etkisi

       Yapı Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Köylüoğlu

       Proje Yönetimi Teknikleri

       İnşaat Projelerinin Yaklaşık Maliyet Hesabı

       İnşaat Projelerinin Finansmanı

       Sürdürülebilir Binalarda Yaşam Döngüsü Analizi ve Yaşam Döngüsü Maliyeti 

       Gayrimenkul Tesis Yönetimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Börte Köse Mutlu

       Su temini ve yağmur suyu yönetimi

       Su ve atıksu arıtımı

       Sürdürülebilir şehirler

       Altyapı planlaması ve yönetimi

       Çevresel nanoteknoloji

       Membran prosesler

       Atıklardan kritik elementlerin geri kazanımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Adil Akgül

       Kıyı yapılarının planlama, tasarım ve optimizasyonu

       Yüzer dalgakıranlar

       Liman tasarımı

       Dalga-yapı etkileşimi

       Dalga tırmanma ve aşması

       Dalga enerjisi dönüştürücüler

       Deniz hidrodinamiği

       Deniz kökenli yenilenebilir enerji kaynakları

       Açıkdeniz yapıları

       Rüzgar enerjisi

 
ss dd ss