Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı Hakkında

Günümüz dünyasında öncelik ve önem kazanan mühendislik problemleri, karmaşık sistemler çerçevesinde yer alan problemlerdir. Karmaşık sistemler teknik, sosyal, çevresel ve benzer sistemlerden en az birkaçının bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstri ve Sistem Mühendisliği karmaşık üretim ve servis sistemlerin modellenmesi, tasarımı, üretimi, iyileştirilmesi ve kontrolü ile ilgili bir mühendislik dalıdır. Programın amacı, bu sistemlere bütünsel ve disiplinlerarası bir yaklaşım ile çözüm üretmeyi öğretmektir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı, çeşitli alanlarda ileri araştırma ve uygulama olanakları sunmaktadır. Lisansüstü öğrenciler çalışmalarını ağırlıklı olarak eniyileme (optimizasyon), ulaştırma ve lojistik, olasılık kuramı, bulanık mantık, sistem dinamiği, üretim planlama ve çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, sağlık sistemleri ve enerji sistemleri konularında sürdürmektedirler. Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı öğrencileri bölümde yürütülen çeşitli projelerde çalışmakta ve TÜBİTAK’ tan destek almaktadır.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı İletişim

Anabilim dalı başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Eylül Damla Gönül Sezer
Program koordinatörü: Prof. Dr. Dilek Tüzün Aksu
 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı Amaçları

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı,
1.    Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bağımsız çalışmalar yapabilecek derinliğe sahip olan,
2.    akademik bilgilerin üretim ve hizmet sektörlerine uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
3.    alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı Müfredat

Eniyileme (optimizasyon), ulaştırma ve lojistik, olasılık kuramı, bulanık mantık, sistem dinamiği, üretim planlama ve çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, sağlık sistemleri ve enerji sistemleri.

 
ss dd ss