Araştırma Alanları

Öğretim Üyesi İlgi Alanları

Prof. Dr. Melek Başak

Karar Analizi, Olasılık Teorisi, Bulanık Mantık Teorisi ve Uygulamaları, Stokastik Süreçler

Prof. Dr. Linet Özdamar

Afet Planlama, Tedarik Zinciri, Lojistik, Doğrusal Olmayan Optimizasyon, Üretim Sistemleri, Çizelgeleme

Prof. Dr. Dilek Tüzün Aksu

Rotalama ve Tesis Yerleştirme, Havayolu ve Havaalanı Optimizasyonu, Deniz Taşımacılığı, Toplu Taşıma Sistemleri, Afet Planlama

Dr. Öğr. Üyesi E. Damla Gönül

Sistem Dinamiği, Sistem Mimarisi, Benzetim

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ocak

Üretim Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi, Sistem Dinamiği, İstatistiksel Kalite Kontrol, Proje Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yıldıran

Optimizasyon Teorisi, Optimal Kontrol, Stokastik Programlama, Enerji Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gökçe İşlier

Rassal Sistemlerin Analizi, Hastalık Yayılım Modelleri, Kuyruk Teorisi Uygulamaları, Stratejik Müşteriler için Fiyatlandırma

Dr. Öğr. Üyesi Emre Çelebi

Enerji ve Ağ Ekonomileri, Makro Enerji Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ayrıştırma Yöntemleri, Öngörüsel ve Yönlendirici Analitik

Dr. Öğr. Üyesi Sina Rastani

Lojistik, Tesis Yerleştirme ve Dağıtım Sistemi, Elektrikli Araç Yönlendirme Sorunları, Yöneylem Araştırması, Modelleme ve Optimizasyon

 

 

Araştırma Grupları 

 

Afet Yönetimi 

Enerji ve Kontrol 

Global Optimizasyon 

Sağlık Sistemleri 

Sistem Dinamiği

Üretim, Ulaştırma ve Lojistik   

 

Afet Yönetimi 

Araştırma grubumuz afet sonrası yardım dağıtımı, yaralı tahliyesi, tahliye trafiği, yol üzeri moloz temizleme ve yol erişimi konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda, matematiksel model geliştirme, büyük ölçekli problemler için sezgisel yöntemler oluşturma, ve performans testleri çalışmaları yürütülmektedir.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar
 • Prof. Dr. Dilek Tüzün Aksu

Örnek Projeler/Tez Çalışmaları

 

 • HOPS : Afet Sonrası İlk Yardım İçin Çevrimiçi Helikopter Operasyon Planlama Sistemi (TÜBİTAK 1001)
 • Afet Sonrası Ulaşım Ağlarında Enkaz Temizleme Operasyonlarının Koordinasyonu
 • Afet Sonrası Yol Onarımı Probleminin Matematiksel Modellenmesi

 Tez Öğrencileri

 • Ahmet Çevik (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Dr. Wei Yi (Doktora, Nanyang Tech, Singapore)
 • Erdinç Bakır (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Samet Yılmaz (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Biket Ergüneş (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Elifcan Yaşa (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Cansu Şahin (Lisans, Yeditepe Ü.)
 • İpek Keskinalp (Lisans, Yeditepe Ü.)  

 

Enerji ve Kontrol

Ekibimiz içbükey optimizasyon ve doğrusal matris eşitsizliği kuramı, enerji sistemlerinin doğrusal ve karma tam sayılı programlama yöntemleriyle planlanması/yönetimi, sezgisel optimizasyon yöntemleriyle rüzgar enerjisi sistemlerinin planlaması ve akıllı kontrol sistemleri tasarımı konularında araştırmalar yapmıştır. Ayrıca enerji sistemlerinin planlaması, model öngörülü kontrol, stokastik programlama ve dinamik programlama yöntemleriyle kontrolü üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ocak
 • Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yıldıran
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Çelebi

Örnek Projeler/Tez Çalışmaları

 • OpenENTRANCE (Open Energy Transition Analyses for a Low-carbon Economy, Horizon 2020 Research and Innovation Action)
 • Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Dairesi).
 • Enerji ve Hava Akımı Performansları Üzerine Kısmi Çift Cidar Cephesi, Çift Cidar Çatısı, Yeraltı Alanı ve Yerlatı Borusu Olan Yeni Tasarım Bir Pasif Ev Geliştirme
 • Depolama Sistemi Olan Rüzgar Enerjisi Üretim Sistemleri için Stokastik Programlama ve Model Öngörülü Kontrole Dayalı Optimal Teklif Hazırlama ve Gün İçin Operasyon
 • Beyin-Bilgisayar Arayüzüne Dayalı İnsan Robot Etkileşimi
 • Enerji Depolama Sistemlerinin Gürbüz Optimizasyon Yöntemleriyle Planlanması

Tez Öğrencileri

 • İsmail Kayahan (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Ruhan Pak (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Sinem Serap (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)

 

Global Optimizasyon

Araştırma grubumuz, özellikle içbükey olmayan kısıtsız ve kısıtlı global optimizasyon problemlerinde böl ve yönet prensiplerini kullanan metotlar geliştirmektedir. Metasezgisel çalışmaların yanında aralık matematiğini içeren bütünsel yaklaşımlar, kısıtlı, kısıtsız, karmaşık tam sayılı global optimizasyon problemleri için geliştirilmiştir.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar
 • Prof. Dr. Melek Başak Demirhan

 Örnek Projeler/Tez Çalışmaları

 • Tam Sayılı Doğrusal Olmayan Problemlerde Interval Metotları (TÜBİTAK 1001)
 • Hisse Senedi Fiyat Döngülerinin Öğrenme Algoritmalarıyla Belirlenmesi

 Tez Öğrencileri

 • Levent Helvacıoğlu (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Prof. Dr. Şevket İlker Birbil  (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü., Sabancı Üniversitesi)
 • Dr. Chandra S. Pedamallu (Doktora, Nanyang Tech. Singapore, MIT-Harvard Dana-Farber Cancer Institute, USA)
 • Prof. Dr. Tomas Vinkó (Doktora, Szeged University-Hungary, Croatia)
 • Prof. Yong Wu (Doktora, Nanyang Tech. - Singapore, Griffith University, Australia)
 • Biket Ergüneş (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Nur Gülcan (Doktora, Yeditepe Ü.)

 

Sağlık Sistemleri

 Araştırma grubumuz hastane içi ve dışı alanlarda çeşitli servis ve süreçlerin analizine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, matematiksel model geliştirme, yapay zeka model ve algoritmaları oluşturma ve gerçek hayat problemleri üzerinde uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ocak
 • Dr. Öğr. Üyesi Semih Yalçındağ
 • Dr. Öğr. Üyesi Canan Pehlivan
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gökçe İşlier  

Örnek Projeler/Tez Çalışmaları

 • Kan Bağışı Sistemlerinde Bağışçı Randevu Çizelgeleme Modelleri
 • Evde Sağlık Hizmeti için Modeller, Çözüm Yöntemleri ve Uygulamalar
 • Hastane Ağının Servis Performans Kısıtları Altında Dinamik Yerleşim ve Kapasite Planlaması  
 • Sağlık Sistemlerinde Hasta Kabul Kontrol Politikaları
 • Hastalık Yayılım Modellemesi  

Tez Öğrencileri

 • Seda Baş (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Mohamed Cisse (Doktora, Universite Francois-Rabelais de Tours, Tours, France)
 • Valerié Dorval (Doktora, Univeristy of Laval, Quebenc, Canada)
 • Eylül Damla Gönül (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Nur Gülcan (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Nur Karataş (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)  

Sistem Dinamiği

Araştırma grubumuz sosyo-ekonomik sorunların dinamik sistem kuramı kullanılarak modellenmesini, analizini ve iyileştirilmesini hedeflemektedir. Endüstriyel, yönetimsel ve çevresel sorunlar sistem düşüncesi ve bilgisayar benzetimi kullanılarak modellenir ve çözülür.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ocak
 • Dr. Öğr. Üyesi Eylül Damla Gönül  

Örnek Projeler/Tez Çalışmaları

 • Klinik Laboratuvar Performansının Sistem Dinamiği Yöntemiyle Modellenmesi ve Yönetimi
 • Proje Yönetiminde Sistem Dinamiği Uygulamaları
 • İstanbul’un Trafik Tıkanıklığı Probleminin Sistem   Dinamiği Yöntemiyle Modellenmesi
 • Antalya Su Arıtım Ağının Sistem Dinamiği Yöntemiyle Modellenmesi
 • Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sistem Dinamiği Yöntemiyle Modellenmesi
 • Beklenen İstanbul Depreminin İstanbul Ekonomisine Dinamik Etkilerinin Analizi: Sistem Dinamiği Modeline Entegre Edilmiş Girdi-Çıktı Ekonomik Modeli (TÜBİTAK 1001)  

Tez Öğrencileri

 • Buğra Erkartal (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Cebrail Tunga(Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Elif Esra Özkan (Lisans, Yeditepe Ü.)  

Üretim, Ulaştırma ve Lojistik

Araştırma grubumuz kara, hava ve deniz ulaşımı, toplu taşıma ve tesis yerleştirme konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda, matematiksel model geliştirme, büyük ölçekli problemler için sezgisel yöntemler oluşturma ve gerçek hayat problemleri üzerinde uygulama çalışmaları yürütülmektedir.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Dilek Tüzün Aksu
 • Dr. Öğretim Üyesi Semih Yalçındağ
 • Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ocak
 • Dr. Öğretim Üyesi Sina Rastani  

Örnek Projeler/Tez Çalışmaları

 • Taşıma Sürelerine Duyarlı Tarifeli Gemi Çizelgeleme Problemi ve Konteyner Rotalama Problemi için Matsezgisel bir Çözüm Yöntemi (TÜBİTAK 1001)
 • Deniz Taşımacılığında Dağıtım Ağı Tasarımı  (TÜBİTAK 1001)
 • İstanbul’un Yeni Kurulan İlçeleri için Mülki ve Belediye Kurumlarının Konumlandırılmasına Yönelik Modelleme Çalışması (İBB Projemİstanbul)
 • Havayolu Dayanıklı Ekip Eşleme: Modeller, Çözüm Yöntemleri ve Uygulamalar (TÜBİTAK 1001)
 • Gerçek Zamanlı Düz Cam Kesim Hattı Optimizasyonu (TÜBİTAK 1001)
 • İndirim Eniyilemesine Dayalı Karar Destek Sistemi (TÜBİTAK 1501)
 • Toplu Taşıma Ağı Tarifelerinin Koordinasyonu  

Tez Öğrencileri

 • Samet Yılmaz (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Osman Nihat Koyuncu (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Soner Beyhan (Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi)
 • Uğur Akyol (Lisans, Yeditepe Üniversitesi)  

 

 
ss dd ss