Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Hakkında

Günümüz dünyasında öncelik ve önem kazanan mühendislik problemleri, karmaşık sistemler çerçevesinde yer alan problemlerdir. Karmaşık sistemler teknik, sosyal, çevresel ve benzer sistemlerden en az birkaçının bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstri ve Sistem Mühendisliği karmaşık üretim ve servis sistemlerin modellenmesi, tasarımı, üretimi, iyileştirilmesi ve kontrolü ile ilgili bir mühendislik dalıdır. Programın amacı, bu sistemlere bütünsel ve disiplinlerarası bir yaklaşım ile çözüm üretmeyi öğretmektir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı, çeşitli alanlarda ileri araştırma ve uygulama olanakları sunmaktadır. Lisansüstü öğrenciler çalışmalarını ağırlıklı olarak eniyileme (optimizasyon), ulaştırma ve lojistik, olasılık kuramı, bulanık mantık, sistem dinamiği, üretim planlama ve çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, sağlık sistemleri ve enerji sistemleri konularında sürdürmektedirler. Doktora öğrencileri bölümde yürütülen çeşitli projelerde çalışmakta ve TÜBİTAK’ tan destek almaktadır.

 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı İletişim

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Amaçları

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı,

1.    Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalışmalar yapabilen,
2.    yapılan akademik çalışmaların çıktılarının üretim ve hizmet sektörüne uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
3.    alanındaki akademik birimlerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Müfredat

Eniyileme (optimizasyon), ulaştırma ve lojistik, olasılık kuramı, bulanık mantık, sistem dinamiği, üretim planlama ve çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, sağlık sistemleri ve enerji sistemleri.

 
ss dd ss