Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Hakkında

Amaç:

1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren alanlarda var olan bilgi birikimine özgün çalışmalarla katkıda bulunabilen,

2- Bu alanlarda araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yapabilecek ve yönetebilecek nitelikte, mezunlar yetiştirmektir.

Hedef:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında, özgün fikirler ve ürünler geliştirebilen, ileri araştırmalar ve eğitim faaliyetleri yapabilen ve yönetebilen mühendisler yetiştirmektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Yeterlilikler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği “Bütünleşik Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.

PÇ2. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

PÇ3. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

PÇ4. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.

PÇ5. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

PÇ6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

PÇ7. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğindeki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

PÇ8. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

PÇ9. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Başvuru Koşulları

Bütünleşik doktora programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir. Lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

Başvuru Belgeleri Bütünleşik Doktora
Başvuru Formu  
Diploma / Çıkış Belgesi (Yurt dışındaki Bir Kurumdan Mezun Olmuş Adaylar İçin Tanıma Belgesi) Lisans Diploması
Transkript CGPA: 3.00

ALES (Türk öğrenciler için zorunlu)

GRE (Yabancı uyruklu öğrenciler için tavsiye edilmekte)

ALES: 80

GRE: 156

Dil Muafiyet Belgesi

 

TOEFL IBT:66 YDS:55

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Müfredatı

Bütünleşik Doktora Müfredatına buradan erişebilirsiniz.

 
ss dd ss