MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilerin mimarlık ve kentsel tasarım alanında derinleşmiş mesleki araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, mimarlık alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katılacak, hem mimarlık disiplini dahilinde hem de disiplinerarası mesleki tartışmalarda yer alacak mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Dersler

Toplam Kredi

Toplam ECTS kredisi

Zorunlu Dersler

ARCH 501, ARCH 502, ARCH 504

9

24

Araştırma Semineri

ARCH 590

Kredisiz

2

Seçmeli Dersler

5 Ders (Danışmanın onayıyla)

15

35

 

(2’si Serbest Seçmeli)

 

 

Toplam (Dersler)

8 Ders

24

61

Yüksek Lisans Tezi

 

Var

 

Kredisiz

 

30 * 2 dönem = 60

Genel Toplam

8 Ders

24

121

 

 

MİMARLIK ANABİLİM DALI BAŞKANI:

Prof. Dr. Ece CEYLAN BABA ece.ceylanbaba@yeditepe.edu.tr

MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAM KOORDİNATÖRÜ:

Dr. Öğr. Üyesi Berna Göl berna.gol@yeditepe.edu.tr

Program e-mail adresi ve iletişim:

Arş. Gör. Şafak Cudi İNCE 7tepearch.mscphd@gmail.com

 

 

 

 
ss dd ss