Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bölümü Hakkında

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Disiplinlerarası bir alan olup, tüm mühendislik dalları, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları, diş hekimliği, tıp gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; en uygun malzemenin üretimi için, mikroyapı-özellik ve performans döngüsünü sağlamak için en uygun hammadde, üretim yöntemi ve ürün üzerine odaklanmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, her çeşit malzemenin atomik ve moleküler düzeydeki yapılarının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine eğitim vermektedir ve bu alandaki tek mühendislik programıdır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha güvenli, sağlıklı ve emniyetli olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir.

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaçları

Amaç

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programının (Tezsiz) amacı ülkemizin önemli eksikliklerinden biri olan ileri malzeme ve nanomalzemeler konularında araştırma geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen, bu malzemelerin üretim ve tasarımında görev alabilen, ülkemizde ve yurt dışında nitelikli eğitim kurumlarının doktora programlarında bilimsel araştırma çalışmaları yapabilen mezunlar yetiştirmektir. Sadece bilgiye dayalı olmayan aynı zamanda günümüz mühendislik problemlerine çözüm getirebilecek araştırma konularına yönlenilecektir.

Hedef

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü öğrencilerine analitik yetenekler kazandırırken, yaratıcılığını teknik bilgilerle bütünleştirerek; çağdaş, iş hayatında başarılı, kendinden emin ve işini severek yapan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları için tıklayınız. 

 
ss dd ss