Kimya Mühendisliği bölüm sayfası

 

Kimya Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Hakkında

Kimya Mühendisliği Bölümü Bütünleşik Doktora programı 42 kredilik (307 AKTS) ders yükü ve doktora tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir:

- CHBE 512, CHBE 514,  CHBE 534 ve CHBE 562 derslerini tamanmlamak
- Dört adet  Bölüm Seçmeli dersi, beş adet Alan Seçmeli dersi  ve bir adet Serbest Seçmeli dersi  tamamlamak.(BTEC 550 veya ESYE 501 Araştırma Metotları derslerinden birini Alan Seçmeli I dersi  olarak tamamlamak)
- Kredisiz CHBE 690 Seminer dersini tamamlamak,
- Doktora yeterilik sınavında başarılı olarak kredisiz CHBE 691 Doktora Yeterlilik Çalışması dersini tamamlamak,
- Doktora tezini  (CHBE 700) hazırlamak ve başarıyla savunmak.

Kimya Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Amaçları

Amaç:

Bu programın amacı, kimya sanayindeki çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşların uzmanlık gerektiren araştırma ve geliştirme bölümlerinde ve akademik kuruluşlarda kariyer yapabilecek ve kendini mesleki açıdan sürekli geliştiren mezunlar yetiştirmektir.

Hedef: 

Hedefimiz, Kimya Mühendisliği teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, İleri Kimya Mühendisliği bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, çalışma sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayacak Kimya Mühendisliğinde Doktora derecesine sahip mezunlar yetiştirmektir. 


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

- Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
- Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
- Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
- Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
- Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
- Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
- Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
- Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar.
- Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 

Kimya Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı Başvuru Koşulları

Başvuru ve kabul koşulları için tıklayınız

 
ss dd ss