İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programın en az 21 kredi ders yükü ve tezden oluşmaktadır. Ders yükünün çoğu seçmeli derslerden oluşarak birçok alanda uzmanlık sağlamaktadır. Bu alanlar: Yapı Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Sürdürülebilir Çevre ve Yapı Yönetimi alanlarıdır. Bu programda elde edilen bilgiler ve deneyim, inşaat endüstrisinin çeşitli alanlarındaki güncel gelişmeleri izleyip, uygulayabilme ve karşılaşılan problemlerin çözümünü sağlayabilme becerisini kazandırmaktadır.

Eğitim Amaçları

 

     Program, İnşaat Mühendisliği’nin herhangi bir alanında uzmanlaşarak, o alanda sıradışı problemler için çözüm üretebilecek derinliğe sahip olan; dünyadaki yeni uygulamaları takip edebilen, bilginin üretimi ve sektörde uygulamaya geçirilmesinde öncülük edebilen ve alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Başvuru ve Kabul

 

     İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı herhangi bir mühendislik dalında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Ancak adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir. Adayın programa kabul edilebilmesi için bilimsel hazırlık derslerini iki dönem içinde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır.

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Süreci sayfasına;

Diğer konular hakkında detaylı bilgi almak için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

 

Program Öğrenme Çıktıları

No

Program Öğrenme Çıktıları

 

 

1

İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

2

İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

 

3

Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

4

İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

5

İnşaat Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

7

Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

8

Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

9

Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

10

İnşaat Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

11

Mühendislik uygulamaları ile proje yönetimi ve iş uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik ve yasal boyutlarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına yüklediği sınırlamaların ve sorumlulukların farkındadır.

 

12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 
 
ss dd ss