Yüksek Lisans Kayıt Kuralları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı herhangi bir mühendislik dalında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Ancak adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir. Adayın programa kabul edilebilmesi için bilimsel hazırlık derslerini iki dönem içinde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır.

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Süreci sayfasına;

Diğer konular hakkında detaylı bilgi almak için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu İnşaat Mühendisliği, en eski mühendislik dallarından biri olarak, insanoğlunun içinde bulunduğu doğada güvenli, sürdürülebilir ve medeni bir şekilde yaşamasına katkıda bulunur. Bugün de pek çok gencimiz, sınırları zorlamak, yarının dünyasını yaratmak ve bu arada kendi yaşam standartlarını da üst düzeylere çıkartabilmek için bu mesleği seçiyorlar.

Yüksek kalitede eğitim ve güçlü araştırma programının iyi bir kurumun en önemli iki faktörü olduğunun bilincinde olan Bölümümüzün amacı, yurt içi ve yurt dışında iyi tanınan ve kamu yararını gözeterek İnşaat Mühendisliği mesleğine hizmet edecek mühendisler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda misyonunu, “Mesleğine katkıda bulunabilmesi için öğrencileri, sorumluluk sahibi, açık fikirli, teorik ve pratik olarak iyi donanımlı, yaratıcı, etik değerlere sahip, sosyal, takım çalışmasına yatkın ve kamuya yararlı bireyler olarak hazırlamak” olarak tanımlıyoruz. Dört yıllık eğitimleri sırasında öğrenciler, temel mühendislik bilgileri ile inşaat mühendisliğinin yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik, malzeme, çevre ve yapı işletmesi dallarından her birinin temel bilgilerine sahip olmakta ve seçmeli dersler ile ilgilendikleri alanda bilgilerini geliştirmektedirler. Tamamladıkları iki staj ile de daha okul çağlarında iş hayatını tanıma fırsatı elde etmiş oluyorlar.

Geleceğin inşaat mühendisleri olan öğrencilerimiz, üniversitede edindikleri bilgisayar, yabancı dil, temel mühendislik ve mesleki bilgilerin yanında, düzenlenen etkinlikler, kariyer günleri ve konferanslar sayesinde, ekip içinde çalışabilme, yaratıcı olma, tasarım yapabilme, iş hayatında ve sosyal hayatta başarılı olabilme, ömür boyu öğrenebilme gibi konularda da beceri ve yeteneklerini artırma olanağı elde ediyorlar. Ayrıca, inşaat sektörü ve STK’lar ile diyalog içinde olan Bölümümüz, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri için şantiye gezileri ve sektörel sergiler gibi pratiğe yönelik etkinlikler gerçekleştirmekte, eşgüdümlü olarak uluslararası sempozyum ve konferanslar düzenlemekte, öğrenci kulübü etkinliklerine ve öğrenci proje yarışmalarına katılmalarına olanak sağlamaktadır.

Çalışma Alanları İnşaat Mühendisleri, yaygın olarak akla gelen yapı sektörünün dışında ulaştırma, enerji, yapı malzemeleri ve su işleri gibi pek çok farklı disiplinde tasarım, yapım, işletme ve denetim kademelerinde görev almaktadırlar. Bunlara bağlı olarak, özel kuruluşların yanında DSİ ve KGM gibi devlet kurumlarında da iş imkanlarına sahiptirler. Meslek ayrıca ofis, şantiye, malzeme üretimi, denetim ve ar-ge gibi geniş bir yelpazede yurtiçi ve yurtışı istihdam olanağı sunar.

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Vizyonu

Günümüzde inşaat sektörü inanılmaz bir hızla ilerler. Bu kapsamda her geçen gün etrafta yeni yeni binalar ve projeler görülür. Önüne geçilemez hızla ilerleyen böyle bir sektörde doğal olarak inşaat alanında mühendislik faaliyetlerini yürütecek mühendis beyinlere ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda inşaat mühendisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere İnşaat Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur. 4 yıllık lisans öğrenimi verilen bu bölümlerde matematik, fizik ve malzeme teknolojisi ağırlıklı dersler verilir. Öğrencilere baraj, liman, yol, bina gibi yapısal yerlerin tasarlanması, analiz edilmesi, inşa edilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması alanlarında eğitimler verilir ve bu kapsamda gerekli donanıma sahip olmaları sağlanır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü aynı zamanda fiziksel olaylara optimum çözümler geliştiren, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra bölüm mezunları İnşaat Mühendisi unvanına sahip olurlar. Söz konusu kişilerin inşaat projelerinin altına imza atma yetkisi vardır. Yani bir yapı inşaat mühendisi olmadan projelendirilemez, doğal olarak da yapılamaz.

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Misyonu

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK VAKFI) tarafından 07.06.1996 tarih ve 4142 sayılı kanunla kamu tüzel kişiliğini kazanmış olan Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır ve 26.03.2008 tarihinde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı olarak açılmıştır.

Bölümde lisans eğitimi, 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında başlamış; Zemin Mekaniği, Yapı Malzemeleri Laboratuvarlarını 2010 yılı içerisinde tamamlanmış, 2010 yılında çift anadal programları oluşturulmuştur. Bölümün bağlı olduğu fakülteden 26.08.2014 tarihinde Mimarlık Bölümünün ayrılması ile fakültenin ismi Mühendislik Fakültesi olarak değişmiş; 15.09.2015 tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

2018-2019 Öğretim Yılı itibarıyla Bölümün eğitim kadrosu, tam zamanlı olarak çalışan 2 Profesör, 6 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğr. Görevlisi Dr., 1 araştırma görevlisi ve Yeditepe Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümün’den 1 Profesörden oluşmaktadır. Bölümün tam zamanlı eğitim kadrosunun yanı sıra, her yarıyıl farklı üniversite ve kurumlardan öğretim üyesi/görevlisi gelmekte ve Bölüm tarafından açılan zorunlu veya seçmeli derslere katkı vermektedir.

Bölümde, lisansüstü çalışmalarına Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde devam eden ve Bölümdeki görevlilere yardımcı olan 8 bursiyer ve laboratuvarlardan sorumlu 1 teknisyen bulunmaktadır. 2008 yılında 45 adet öğrenci ile eğitimine başlayan bölüm ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2018-2019 Güz Yarıyılında, hazırlık okulunda 93 öğrenci, bölümde 467 lisans öğrencisi, 13 yüksek lisans öğrencisi eğitimini sürdürmüştür. 2018-2019 Güz Yarıyılında 34 mezun, Bahar Yarıyılında 57 mezun olmak üzere 2018-2019 akademik yılında toplam 91 öğrenci mezun olmuştur. Kuruluşundan 2019 Bahar Yarıyılı sonuna kadar toplam mezun sayısı 367’dir.

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Amaçları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, İnşaat Mühendisliği’nin herhangi bir alanında uzmanlaşarak, o alanda sıradışı problemler için çözüm üretebilecek derinliğe sahip olan, Dünyadaki yeni uygulamaları takip edebilen, bilginin üretimi ve sektörde uygulamaya geçirilmesinde öncülük edebilen, Alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Şeması

İnşaat Mühendisliği’nin farklı alanlarında analitik veya deneysel araştırma yöntemleri ile veri toplar, bilgi üretir, veriyi güncel teknik ve yöntemler ile değerlendirir, uyguladığı teknik ve yöntemlerin kısıtları hakkında kapsamlı bilgi edinir. İnşaat Mühendisliği’nin ilgili alanındaki özgün bir problemi modeller, bu problemin çözümü için özgün fikirler/yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan konularının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

İnşaat Mühendisliği alanında yaptığı çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. İnşaat Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını bilir, çalışmalarında bu boyutları gözetir.

 
ss dd ss