İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programın en az 21 kredi ders yükü ve tezden oluşmaktadır. Ders yükünün çoğu seçmeli derslerden oluşarak birçok alanda uzmanlık sağlamaktadır. Bu alanlar: Yapı Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Sürdürülebilir Çevre ve Yapı Yönetimi alanlarıdır. Bu programda elde edilen bilgiler ve deneyim, inşaat endüstrisinin çeşitli alanlarındaki güncel gelişmeleri izleyip, uygulayabilme ve karşılaşılan problemlerin çözümünü sağlayabilme becerisini kazandırmaktadır.

Eğitim Amaçları

 

     Program, İnşaat Mühendisliği’nin herhangi bir alanında uzmanlaşarak, o alanda sıradışı problemler için çözüm üretebilecek derinliğe sahip olan; dünyadaki yeni uygulamaları takip edebilen, bilginin üretimi ve sektörde uygulamaya geçirilmesinde öncülük edebilen ve alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Başvuru ve Kabul

 

     İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı herhangi bir mühendislik dalında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Ancak adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir. Adayın programa kabul edilebilmesi için bilimsel hazırlık derslerini iki dönem içinde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır.

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Süreci sayfasına;

Diğer konular hakkında detaylı bilgi almak için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

 

 
ss dd ss