Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2002 yılından bu yana aralıksız yüksek lisans eğitimi vermektedir. Yüksek lisans çalışması sırasında öğrencinin 7 ders, 1 seminer ve yüksek lisans tezi alması beklenmektedir.

Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı Bölümü Hakkında

Fiziğin  temel alanları klasik mekanik, kuantum mekaniği ve elektromanyetizma hakkında güçlü bir altyapı sahibi olur.

Fiziğin  temel alanları ve/veya fizik ve diğer bilim alanları arasında ilişkiler kurma, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanır.

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte eğitimin sağlanması ve fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir

Çağdaş bilimsel gelişmeleri takip eder, yeni düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları, bilgisayar ve ilgili teknolojileri kullanır.

Çalışma ve araştırma gruplarına, bilimsel toplantılara katılır, ulusal ve uluslararası sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma yapma, yeni ve özgün bir çalışma üretme, ilgi duyduğu alanlarda kendini geliştirme becerisi kazanır.

Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. Uzmanlığı ile ilgili sorunların çözümü hakkında aydın ve entellektüel kimliği gereği sorumluluk alır.

 
ss dd ss