Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Bölümü Hakkında

Amaç:

1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler yapabilen

2- Uzmanlaştığı alanda edindiği bu bilgileri uygulayabilen, mezunlar yetiştirmektir.

Hedef:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bağımsız olarak doğru kararlar alabilen, ileri araştırmalar yapabilen, güvenilebilir, iyi iletişim kurabilen ve üretken yüksek mühendisler yetiştirmektir.

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Bölümü Yeterlilikler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği “Yüksek Lisans Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

PÇ2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

PÇ3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

PÇ4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

PÇ5. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

PÇ6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. PÇ7. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

PÇ8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

PÇ9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

PÇ10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

PÇ11. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

PÇ12. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Bölümü Başvuru Koşulları

Program başvuru koşullarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Süreci

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Bölümü Müfredatı

Yüksek lisans müfredatına buradan erişebilirsiniz.

 
ss dd ss