Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Bölümü Hakkında

Biyoteknoloji Yüksek Lisans programı Eylül 2007 tarihinde Yeditepe Ünivesitesi, Fen ve Edabiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Biyoteknoloji programının amacı AR-GE ve eğitim faaliyetleri ile sağlık, tarım, gıda ve çevre konusundaki sorunlarına çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek ve ülkemize bu alanda yetişmiş işgücü sağlamaktır. 

Biyoteknoloji programının hedefi eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslar arası Üniversite, Teknopark ve AR-Ge Enstitüleri ile işbirliği içerisinde çalışarak  üniversite –sanayi projeleri ile ülkemizin geleceğe yönelik bilim ve ekonomi alanında milli politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktır.

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Bölümü Başvuru Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

-  Lisans genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmalıdır.

    -  ALES skoru en az 55 ya da  GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.

    - YDS skoru en az 55 ya da TOEFL skoru en az 66 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

 - Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Bölümü Yeterlilikler

Biyoteknoloji “Yüksek Lisans Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

PÇ2İstenen gereksinimleri/ürünleri  karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.

PÇ3. Biyoteknoloji ve Biyomühendislik konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları  kullanarak çözme becerisi.

PÇ4. Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.

PÇ5. Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.

PÇ6. Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.

PÇ7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.

PÇ8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.

PÇ9. Biyomühendislik, genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.

PÇ10. Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Bölümü Müfredatı

Yüksek lisans müfredatına buradan erişebilirsiniz.

 
ss dd ss