Araştırma Alanları

Prof. Dr. Fikrettin Şahin: Klinik, gıda, çevre ve bitki orijinli mikroorganizmaların moleküler tanısı ve karekterizasyonu, ve endüstriyel kullanımı olan biyolojik formülasyonların geliştirilmesi, Kök hücre, gen tedavi ve kanser ile ilgili bilimsel araştırmalar

Prof. Dr. Erhan Ayşan: Genel Cerrahi, Endokrin Cerrahisi, Tiroid, Paratiroid Organoid Araştırmaları Laboratuvarı

Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci: Bağırsak mikroflorasının gıda aktif maddeleri ile etkileşimi, gıda sistemlerinde yer alan mikroorganizmaların hızlı tanı ve karakterizasyon teknikleri, bakterilerden ikincil metabolitlerin üretim mekanizmaları ve bu mekanizmaların optimizasyonu 

Prof. Dr. Mustafa Özilgen: Biyotermodinamik, biyoenerji verimliliği, biyomühendislik, yaşam süresi entropisi

Prof. Dr. Gamze Torun Köse: Doku Mühendisliği, Biyomalzemeler ve Yüzey Modifikasyonu, Kök Hücre, İlaç ve Büyüme Faktörü Salım Sistemleri ve Gen Terapisi, Organoid

Prof. Dr. Dilek Telci Temeltaş: Kanser Biyolojisi; kanserde hücresel plastisite, ilaç direnci ve modlleme, Hücre Sinyal Yolakları, Endometriyal Kök Hücre Biyolojisi, Yara İyileşmesi ve Fibroz, Hücre Adezyon ve Göçü

Prof. Dr. Metin Turan: Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fziyolojisi ve  Bitki Besleme, Gübreler ve Gübreleme, Çevre ve Ekoloji, Organik Tarım ve Karbon ayak izi,  Çevre Kirliliği ve Atıkların Yönetimi

Prof. Dr. Ece Genç: Nörofarmakoloji, Parkinson hastalığı, Farmakogenetik

Prof. Dr. Feryal Subaşı: Spor rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, koruyucu fizyoterapi, toplum temelli  fizyoterapi, plantar fasiit,  rehabilitasyonda teknoloji

Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel: İmmünoloji (immunohematoloji, transplantasyon immünolojisi), biyomateryaller için sitotoksisite ölçümleri, kök hücre ve hastalıkları, nöroimmünoloji (nörodejeneratif hastalıklar), akan hücre ölçer, standardizasyon

Doç. Dr. Ali Özhan Aytekin: Biyopolimer üretimi ve modifikasyonu, Biyosüreçlerde Ayırma ve Saflaştırma Teknolojileri, Optimizasyon, Ölçek Büyütme

Doç. Dr. Emrah Nikerel: Biyoinformatik, Biyoistatistik, Endüstriyel Biyoteknoloji, Sistem Biyolojisi, Metabolomik

Doç. Dr. Fatih Kocabaş: Hematopoetik kök hücreler, gen düzenleme, rejenerasyon, küçük molekül keşfi

Doç. Dr. Sanem Argın: Enkapsülasyon, Elektrodöndürme, Polimer reolojisi, Tarımda biostimulant uygulamaları

Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ: Gıda sistemleri araştırmaları ve tasarımı, gıda güvenliği ve kalitesi için gıda sistemi yaklaşımı, gıda atıklarının değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ayşegül Doğan: Kök Hücre, Pluripotent Kök Hücre, Organoid Teknolojisi, Gen Terapi, Gelişim Biyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yazıcı Mutlu: Nörolojik Rehabilitasyon, Alzheimer Hastalığı, Motor Kontrol ve Motor Öğrenme, Bellek, Nöroanatomi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çimen: Obezite, diyabet, metabolik düzensizlikler ve hastalıklar, parkinson ve alzheimer hastalıkları, yaşlanma, uzun ömürlülük, kanser, kalori kısıtlaması, bor, nikotinamid, kamferol, nitel ve nicel proteomik araştırma, mitokondri, Sirtuinler, kütle spektrometrisi 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir: Bitki Biyoteknolojisi, Transgenik Teknoloji, Bitki Doku Kültürü, DNA barkodlama, Genomik-Transkriptomik-Metabolomik, Abiyotik Stres, Tarımsal İyileştirme

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Güvenç Tuna: Ateroskleroz, Damar Yaslanmasi, Aptamer, Hedefe yönelik tasiyici sistemler

 
ss dd ss