Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programı Bölümü Hakkında

Biyoteknoloji doktora programı Eylül 2011 tarihinde Yeditepe Ünivesitesi, Fen Bilimleri bünyesinde kurulmuştur. Biyoteknoloji programının amacı AR-GE ve eğitim faaliyetleri ile sağlık, tarım, gıda ve çevre konusundaki sorunlarına çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek ve ülkemize bu alanda yetişmiş işgücü sağlamaktır. 

Biyoteknoloji programının hedefi eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslar arası Üniversite, Teknopark ve AR-Ge Enstitüleri ile işbirliği içerisinde çalışarak  üniversite –sanayi projeleri ile ülkemizin geleceğe yönelik bilim ve ekonomi alanında milli politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktır.

Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programı Başvuru Koşulları

Biyoteknoloji doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

- Lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır.

    -  ALES skoru en az 80 ya da  GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 157 olmalıdır.

    - YDS skoru en az 55 ya da TOEFL skoru en az 66 olmalıdır.

 - Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programı Yeterlilikler

Biyoteknoloji “Lisans Sonrası Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1. Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

PÇ2. İstenen gereksinimleri/ürünleri  karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.

PÇ3. Biyoteknoloji ve Biyomühendislik konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları  kullanarak çözme becerisi.

PÇ4. Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.

PÇ5. Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.

PÇ6. Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.

PÇ7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.

PÇ8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.

PÇ9. Biyomühendislik, genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.

PÇ10. Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.

Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programı Müfredat

Lisans Sonrası Doktora müfredatına buradan erişebilirsiniz.

 
ss dd ss