Bölüm Hakkında

 

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Hakkında

Biyomedikal mühendisliği, ileri kantitatif ve analitik teknikler kullanarak sağlıkla ilgili sorunları çözmek için temel mühendislik ilkelerini ve yöntemlerini uygulayan, disiplinlerarası bir mühendislik alanıdır.

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programı, temel mühendislik eğitimi almış lisans mezunlarına; Biyomedikal Mühendisliğinin bir alt alanında uzmanlaşarak, bu alanda bilimsel bilgi üretebilme ve yeni ürünler tasarlayabilme yeteneklerini kazandırmayı hedeflemektedir. 


Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Eğitim Amaçları

Biyomedikal Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler yapabilen,

Uzmanlaştığı alanda edindiği bu bilgileri uygulayabilen,

Biyomedikal Mühendisliği alanında projelerde yer alarak; konferans bildirileri, yayınlar ve patentler üretebilecek araştırmalar yürütebilen mezunlar amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Sayfası tıklayınız.

Başvuru Koşulları

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır. Başvuru sırasında istenen eğitim geçmişiyle ilgili belgeler şunlardır:

  1. Online başvuru formu için tıklayınız.
  2. Lisans diploması
  3. Transkript 
  4. ALES Puanı (En az 55 olması gerekmektedir.) veya GRE *(Yabancı uyruklu öğrenciler için tavsiye edilmekte ve en az GRE: 149 olması gerekmektedir.)
  5. İngilizce yeterlilik belgesi (TOEFL için en az 66 puan, YDS için en az 55 puan olması gerekmektedir.)
  6. Iki adet referans mektubu için tıklayınız. (referans formu doldurulmalıdır)

İstenen diğer belgeler, başvuru tarihleri ve gerekli formlar için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.  Adaylar Elektronik Başvuru Sistemi (http://ebs.yeditepe.edu.tr) üzerinden online başvuru yapabilirler.

 

Program Dersleri

Ders Açıklamaları 

 

BME511 İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme Teknikleri (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Manyetik rezonans görüntülemede son yıllarda yaşanan yenilikler ve hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan ileri MRI teknikleri hakkında bilgi edinilmesi

Dersin İçeriği :  Difüzyon ağırlıklı görüntüleme, perfüzyon ağırlıklı görüntüleme, spektroskopik görüntüleme, manyetik duygunluk ağırlıklı görüntüleme, fonksiyonel MRI, arteriyel spin işaretleme, kardiyak MRI, girişimsel MRI

 

BME512 Tıbbi Görüntü Rekonstrüksiyonu (3+0+0)3+10.
Dersin Amacı : Tıbbi görüntülemede kullanılan rekonstrüksiyon yöntemleriyle ilgili öğrencileri bilgilendirmek. 

Dersin İçeriği : Bu derste, manyetik rezonans, PET, CT ve X-ışını veri toplama ve yeniden oluşturma yöntemleri ve veri yeniden yapılandırması sırasında oluşabilecek artefaktlar ve bunların çözümleri tartışılacaktır. Laboratuvar oturumları öğrencilere veri yeniden yapılandırma yöntemlerinin nasıl programlanacağını öğretmeyi amaçlayacaktır. X-ışını görüntü rekonstrüksiyonu, CT geri projeksiyonu, CT fan ışın rekonstrüksiyonu, PET 3D filtreli arka projeksiyon, kartezyen ve kartezyen dışı MR rekonstrüksiyonu (EPI, spiral, rozet görüntüleme), evrişim regridding, yoğunluk ağırlıklandırma, offresonans düzeltme algoritmaları, veri azaltma ve yarı - Dört teknik (doğrudan rekonstrüksiyon, anahtar deliği görüntüleme, homodin rekonstrüksiyonu, konjugat sentezi, POCS), zaman içinde veri azaltma (UNFOLD, kt Blast, kt SENSE), çok bobinli rekonstrüksiyonlar, paralel görüntüleme teknikleri (SENSE, SMASH, GRAPPA, GROG) , sıkıştırılmış algılama.

 

BME513 Manyetik Rezonans Spektroskopik Görüntüleme (3+0+0)3+10.
Dersin Amacı : Manyetik rezonans spektroskopik görüntüleme tekniğinin içeriği hakkında bilgi edinme.

Dersin İçeriği : 1H, 13C ve 31P NMR spektroskopi, Nükleer spin durumları, nükleer manyetik moment, rezonans, kimyasal çevre ve kimyasal kayma, perdeleme, spin-spin bölünmesi, spin-spin eşleşme, eşleşme katsayıları, A2 AB AX spin sistemleri, kimyasal bileşenlerin tipik 31P, 13C and 1H spektrası, T1 and T2 gevşeme, MR spektroskopik görüntüleme, klinik MRS atım sekansları (PRESS, STEAM, ISIS), MR spektroskopik data yapılandırılması, biyokimya ve hücre fizyolojisi, klinik MR spektroskopik uygulamaları (pediatrik, beyin, prostat, kas, kardiyak, yumuşak doku uygulamaları).

 

BME515 Biyomedikal Sinyaller ve İşleme (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Biyomedikal sinyallerin temsili ve işlenmesi hakkın bilgi edinilmesi

Dersin İçeriği : Biyomedikal sinyallerin temelleri. Zaman ve transform domenlerinde sinyaller. Sinyal ayrıklaştırma. Sayısal filtreler ve filtre tasarımı. Sayısal filtreler kullanarak sinyallerin işlenmesi. Optimal filtreleme. EKG, EMG ve EEG gibi biyomedikal sinyallere uygulanan teknikler.

 

BME514 Biyomedikal Mühendisliğinde Hesaplama Yöntemleri (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Biyomedikal mühendisliğinde bilgisayarlı hesaplama teknikleri kavramının uygulamaları

Dersin İçeriği : Biyomedikal mühendislik problemlerini çözmek için sayısal yöntemlerin uygulanması. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, en küçük kareler tekniğiyle model uydurma, veri interpolasyonu, sayısal integrasyon ve diferansiyel hesaplar, veri görselleştirme teknikleri.

 

BME515 Biyomedikal Sinyaller ve İşleme (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Biyomedikal sinyallerin temsili ve işlenmesi hakkın bilgi edinilmesi

Dersin İçeriği : Biyomedikal sinyallerin temelleri. Zaman ve transform domenlerinde sinyaller. Sinyal ayrıklaştırma. Sayısal filtreler ve filtre tasarımı. Sayısal filtreler kullanarak sinyallerin işlenmesi. Optimal filtreleme. EKG, EMG ve EEG gibi biyomedikal sinyallere uygulanan teknikler.

 

BME516 Tıbbi Enstrüman Tasarımı (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Tıbbi enstrüman tasarımı hakkında bilgi edinilmesi

Dersin İçeriği : Tıbbi enstrümanlarda sinyal edinimi, kuvvetlendirme, işleme, kaydetme ve gösterme genel ilkeleri. Tasarım, yapım ve performans değerlendirme teknikleri.

 

BME517 Rehabilitasyon Mühendisliği (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Rehabilitasyon mühendisliğinin tanıtılması

Dersin İçeriği : Biyomedikal mühendisliği analiz ve tasarım uzmanlığının engelli aşmak ve yaşam kalitesini artırmak için uygulanması. Yaygın engelli ve yardımcı teknolojilerin araştırılması. Mühendislik yenilik, mühendislik tasarım sürec, insan - teknoloji arayüzü ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon, tıbbi topluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karşılanmamış teknolojik ihtiyaçlar ve tasarım çözümleri.

 

BME518 Tıbbi Bilişim (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Tıbbi bilişim hakkında bilgi edinilmesi

Dersin İçeriği : Tıbbi bilişime genel bir bakış. Tıbbi bilişim standartları. Bilgisayar destekli sağlık kayıtları. Hastanelerde bilgi sistemleri: Hastane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi ve PACS. Evde sağlık bilgi sistemleri. Tıbbi bilişim sistemlerinin analizi ve tasarımı. Veritabanı sistemleri, tıbbi dil, kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin ilkeleri.

 

BME530 Biyomedikal Mühendisliğinde Mikro-Nano Materyalleri (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Biyomedikal mühendisliğinde geleneksel ve geliştirilmekte olan mikro ve nanoyapıdaki malzemelerin ve kullanımlarının tanıtılması

Dersin İçeriği : Biyomedikal mühendisliğinde kullanılan mikro-nanoboyutta malzemeler, kendinden düzenlenen protein-bazlı yapılar ve polimerler, biyomimetik/biyo-esinlenmis sentetik malzemeler, karbon nanotüpler, şekil hafızalı alaşımlar ve süper elastik malzemeler, dogal kristal üretimi, biyomalzemelerin aşağıdan yukarıya yapılandırılması, gelişmiş seramiklerin, kompozit ve hibrid malzemelerin üretimi ve mikro/nanoyapıların elektriksel, optik ve manyetik özelliklerinin karakterizasyonu, rejeneratif tıpta ve doku mühendisliğinde biyomalzemelerin uygulamaları.

 

BME531 Görüntüleme ve Radyolojide İleri Biyomateryaller (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Görüntüleme ve radyolojide kullanılan ileri biyomateryallerin çeşitlerinin, uygulamalarının ve imalat yöntemlerinin tanıtılması

Dersin İçeriği : Malzemelerin temel özellikleri, elektriksel ve optik özellikleri, nanomalzemelerin temelleri, görüntüleme ve radyolojide kullanılan biyomalzemeler, radyoaktif malzemelerin salınımında kullanılan polimerik biyomalzemeler, proteinler ve işaretleyiciler, altın nanoparçacıklar ve fotonik kristaller, hybrid malzemelerin üretimi ve mikro/nanoyapılarının, mekanik, elektriksel, optik ve manyetik özelliklerinin karakterizasyonu

 

BME532 İleri Laboratuar Analiz Teknikleri ve Cihazları (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilen biyolojik bileşiklerin teşhisinde kullanılan biyokimyasal analiz yöntemleri, cihazları ve biyosensörler

Dersin İçeriği : Biyokimyasal analizde kalite kontrol ve kalite garantisi, analitik ve klinik kimyada kullanılan yöntemlerin kesinliği ve doğruluğu, nanomalzemelerin temelleri, iyon seçici, oksijen ve karbon diyoksit elektrodlar immünolojik radyoizotop teknikleri, görüntülemede kullanılan biyomalzemelerin temelleri, florimetri, spektrofotometri, kromatografi (TLC, GC ve HPLC), elektroforez, kulometri, ozmometri, refraktometri, atomic emisyon ve abzorpsiyon ve lab-on-a-chip cihazlar

 

BME533 Biyomimetik Yöntemlerle Biyomineralizasyon (3+0+0)+10.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, biyomineralizasyon hakkında bilgi vermek ve biyomimetik yöntemlerle biyomineralizasyon hakkında öğrenciye bilgi sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Bu dersle biyomineralizasyonun genel kavramları incelenecek, biyomineral çeşitleri ve işlevleri, sert doku oluşumu, safra taşları ve kanserli yapılarda kalsifikasyon, biyolojik endüklenmesi, kristal nükleasyonu, kristal morfolojisinin kontrolü, mineral yüzeyi ile biyomakromolekül etkileşimleri, inter-, intra, ekstra- ve episelüler biyomineralizasyon, organik iskele sistemleri kullanılarak biyomineralizasyonun eldesi ve elektrokimyasal biyomimetik yöntemlerle biyomineralizasyon üzerinde durulacaktır.

BME 534 Biyosensörler (3+0+0)+10.

Dersin Amacı:  Ders, biyosensörlere giriş yaparak temel prensiplerini kapsamayı ve öğrencilerin derste edindikleri bilgiye dayanarak, biyosensör tasarımı geliştirmeleri amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: İmmünoassaylerin kullanımı, DNA mutasyonunun, çevresel toksinlerin, metabolik aktivitenin ve in‐vivo nöronal sinyal iletiminin biyosensörlerle tespiti konuları tartışılacaktır. Güncel yayınların da takibiyle, belirli enzimlerin kinetiği ve biyokimyası, elektrokimyasal empedans spektroskopisi, elektrokimyasal biyosensörler, katalitik ve afinite biyosensörleri, optik biyosensörler, yüzey işlevsellendirilmesi, organofosfat bileşiklerin yüzey kimyası, biyo-reseptör immobilizasyonu ve nanobiyosensörler üzerinde durulacaktır. Biyosensör alanında kullanılan temel teknolojiler teorik ve deneysel olarak analiz edilerek, öğrencilerin derste öğrendikleri yöntemleri kullanarak biyosensör tasarlamaları beklenecektir.

BTEC550 Bilimsel Araştırmada Yöntemler (3+0+0)3+10.

Dersin İçeriği : Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Bilimsel Araştırmanın Unsurları, Bilimsel Felsefenin Tarihi, Deneysel Araştırma Yönergeleri, Bilimsel Yöntem Adımları - Araştırma, Problem, Hipotez, Deney, Sonuçlar, Tartışma ve Sonuç, Araştırma Makalesi Yazım Kılavuzu, Araştırma Makalesinin Yapısı, Araştırma Çalışması Tasarım Türleri - Deneysel, Gözlemsel, Nitel, Nicel, Görüş Odaklı, Yarı Deneysel, Betimsel, Korelasyonel Çalışmalar, Literatür Taraması ve Önemi, Veri Analizi - Ham Verilerin İstatistiksel Yorumlanması.

 

BME561 İstatistiksel ve Uyarlamalı Sayısal İşaret İşleme (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Biyomedikal sinyallerine istatistiksel ve uyarlamalı işaret işleme tekniklerinin uygulanması hakkında bilgi edinilmesi

Dersin İçeriği : Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri, rasgele değişkenler, vektörler ve diziler, ayrık rasgele süreçler, durağan ayrık zamanlı stokastik süreçler, durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi, Wold ayrışımı, Yule Walker denklemleri, rasgele vektörler için Yenilik Gösterilimi ve Yenilik Süreci, işaret modelleme, AR, MA, ARMA modeller, optimum süzgeçleme problemi, Diklik Prensibi, normal denklemlerin çözümü, Doğrusal Öngörü, optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar, Wiener süzgeç teorisi, işaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim. Levinson ve Schür algoritmaları, Kafes süzgeçler, Gram Schmidt dikleştirmesi, Birleşik Süreç kestirimi, uyarlamalı süzgeçler, Steepest Descent Yöntemi, LMS uyarlama algoritması, Kalman süzgeç teorisi, durağan ve durağan olmayan girişli uyarlamalı süzgeç algoritmaları, En Küçük Kareler yöntemi, deterministik normal denklem, Yinelemeli En Küçük Kareler uyarlamalı süzgeçleme, Yinelemeli En Küçük Kareler Kafes Süzgeçleri.

 

BME565 Medical Acoustic and Speech Processing (3+0+0)3+10.

Dersin Amacı : Biyomedikal mühendisliğinde Tıbbi Amaçlı Ses İşleme kavramının uygulamaları

Dersin İçeriği : Kalp sesleri, patalojik kalp sesleri, akciğer orijinli normal ve patalojik ses işaretleri, kulak, boğaz ve burun, Ses işareti için sayısal modeller. Ses işleme için zaman kümesinde modeller. Ses dalga formunun sayısal gösterimi. Sesin kısa süreli Fourier analizi. Alt bant kodlama. Dönüşüm kodlama. Sesin doğrusal tahmin kodlaması. Homomorfik ses işleme. Gecikmiş karar kodlama. Sayısal ses işlemede performans ölçümleri. Sayısal işaret işleyiciler.

 

BME590 Yüksek Lisans Seminer Dersi 0 (0+0+0) 2.

Dersin Amacı : Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencilerin, alana yönelik olarak hazırlanmalarını ve alandaki güncel gelişmelerle iligili olarak bilgilenmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği : Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin alandaki güncel gelişmeler hakkında bilgilenmelerini, eğitilmelerini ve donanım kazanmalarını sağlayacak şekilde farklı konularda araştırma yapan tez öğrencilerinin ve bilim insanlarının çalışmalarını ilk elden sunabilecekleri bir seminer dizisi.

 

BME599 Dönem Projesi (0+0+0) 0+30.

Dersin Amacı : Bu ders kapsamında bir biyomedikal mühendisliği probleminin çözümüne yönelik uygulamalı ya da kuramsal bir dönem projesi yürütülür.

 

 
ss dd ss