Bahar 2021 Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

Bahar Dönemi  
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri  
Bahar dönemi ders kayıtları  15 - 19 Şubat 2021
Bahar dönemi derslerinin başlaması  22 Şubat 2021
Bahar dönemi oryantasyon toplantısı  23 Mart 2021
Ders ekleme bırakma başvuruları  3 - 5 Mart 2021
Dersten çekilme başvuruları için son gün  9 Nisan 2021
Derslerin son günü  4 Haziran 2021
Dönem sonu sınavları  7 - 11 Haziran 2021
Dönem sonu notların son verilme tarihi  15 Haziran 2021
Bütünleme sınavları  16 - 27 Haziran 2021
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi  29 Haziran 2021
Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler  
Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız)  15 Mayıs 2021
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün  22 Haziran 2021
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri  
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu)  30 Haziran 2021
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek)  5 - 12 Temmuz 2021
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu)  13 Temmuz 2021
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu)  13 Ağustos 2021
Tez aşamasındaki öğrenciler  
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu)  30 Temmuz 2021
Yeni başvurular  
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün  Daha sonra ilan edilecek
Başvuru Değerlendirme sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün  Daha sonra ilan edilecek
Kabul edilen öğrencilerin ilanı  Daha sonra ilan edilecek
Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı  Daha sonra ilan edilecek

 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

 
ss dd ss