2023 Bahar Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

 

Bahar Dönemi

 

 

Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri

 

-

 

Bahar dönemi ders kayıtları

 

6-17 Şubat 2023

 

Bahar dönemi derslerinin başlaması

 

27 Şubat 2023

 

Bahar dönemi oryantasyon toplantısı

 

20 Mart 2023

 

Ders ekleme bırakma başvuruları

 

8-10 Mart 2023

 

Dersten çekilme başvuruları için son gün

 

12 Nisan 2023

 

Derslerin son günü

 

2 Haziran 2023

 

Dönem sonu sınavları

 

5-9 Haziran 2023

 

Dönem sonu notların son verilme tarihi

 

13 Haziran 2023

 

Bütünleme sınavları

 

14-21 Haziran 2023

 

Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi

 

23 Haziran 2023

 

 

 

Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler

 

 

Savunma öncesi tez format kontrolü için son gün* (Tez Teslimi süreci

için tıklayınız) (2022- 2023 Akademik Yılı Mezuniyet törenine katılmak için)

 

12 Mayıs 2023

 

Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün (2022- 2023 Akademik Yılı Mezuniyet törenine katılmak için)

 

16 Haziran 2023

 

Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri

 

 

EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu)

 

15 Haziran 2023

 

Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek)

 

19 - 23 Haziran 2023

 

Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu)

 

3 Temmuz 2023

 

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu)

 

3 Ağustos 2023

 

Tez aşamasındaki öğrenciler

 

 

Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu)

 

21 Temmuz 2023

 

Yeni başvurular

 

 

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün

 

Daha sonra ilan edilecektir

 

Başvuran öğrencilerin mülakat tarihleri

 

24-25 Temmuz 2023

 

Mülakat sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün

 

27 Temmuz 2023

 

Kabul edilen öğrencilerin ilanı

 

31 Temmuz 2023

 

Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı

 

Daha sonra ilan edilecektir

* Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır.

 
ss dd ss