2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Dersleri

ÖĞRETİM ELEMANININ DERSİN TERCİH EDİLEN
ÜNV. ADI SOYADI BİRİM / ÜNİV. KOD TİPİ DERS İNG ADI DERS ADI GÜNÜ ve SAATİ
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ Bilgisayar Müh. CSE660 LEC Advanced Topics in Artificial Intelligence Yapay Zeka Alanında İleri Konular Fri. 13:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  TACHA SERIF Bilgisayar Müh. CSE670 LEC Advanced Topics in Computer Networks and Communications Bilgisayar Ağları ve Haberleşmede İleri Konular Thu. 13:00 180 min.
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK Bilgisayar Müh. CSE690 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min.
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK Bilgisayar Müh. CSE533 LEC Advanced Computer Architectures İleri Bilgisayar Mimarileri Wed. 19:00 180 min.
Doç. Dr.  MERT ÖZKAYA Bilgisayar Müh. CSE544 LEC Advanced Topics in Software Engineering Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular Mon. 14:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ESİN ONBAŞIOĞLU Bilgisayar Müh. CSE583 LEC Computer Graphics Bilgisayar Grafiği Mon. 13:00 60 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ESİN ONBAŞIOĞLU Bilgisayar Müh. CSE583 LEC Computer Graphics Bilgisayar Grafiği Tue. 09:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR Bilgisayar Müh. CSE531 LEC Computer Security Bilgisayar Güvenliği Wed. 09:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR Bilgisayar Müh. CSE531 LEC Computer Security Bilgisayar Güvenliği Thu. 11:00 60 min.
Dr. Öğr. Üyesi  TACHA SERIF Bilgisayar Müh. CSE571 LEC Data Communication & Computer Networks Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Mon. 11:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  TACHA SERIF Bilgisayar Müh. CSE571 LEC Data Communication & Computer Networks Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Thu. 12:00 60 min.
Dr. Öğr. Üyesi  DIONYSIS GOULARAS Bilgisayar Müh. CSE548 LEC Database Management Systems Veritabanı Yönetim Sistemleri Mon. 10:00 180 min.
Prof. Dr.  EMİN ERKAN KORKMAZ Bilgisayar Müh. CSE585 LEC Machine Learning Makine Öğrenmesi Tue. 13:00 180 min.
Prof. Dr.  GÜRHAN KÜÇÜK Bilgisayar Müh. CSE590 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min.
Prof. Dr.  ŞEBNEM BAYDERE   CSE591 LEC Special Topics Özel Konular Wed. 16:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR Bilgisayar Müh. CSE511 LEC Theory of Algorithms Algoritma Teorisi Mon. 13:00 60 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR Bilgisayar Müh. CSE511 LEC Theory of Algorithms Algoritma Teorisi Thu. 09:00 120 min.
Dr.  FERİDE SERMİN UTKU Biyomedikal Müh. BME531 LEC Advanced Biomaterials for Imaging and Radiology Görüntüleme ve Radyolojide İleri Biyomateryaller Wed. 09:00 120 min.
Dr.  FERİDE SERMİN UTKU Biyomedikal Müh. BME531 LEC Advanced Biomaterials for Imaging and Radiology Görüntüleme ve Radyolojide İleri Biyomateryaller Wed. 12:00 60 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ANDAÇ HAMAMCI Biyomedikal Müh. BME586 LEC Neuroimaging Nörogörüntüleme Wed. 14:00 180 min.
Prof. Dr.  ALİ ÜMİT KESKİN Biyomedikal Müh. BME590 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min.
   TAHA BARTU HAYAL Biyoteknoloji BTEC602 LEC Advanced Molecular Biology Techniques İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri Thu. 14:00 180 min.
   Staff Staff Biyoteknoloji BTEC611 LEC Advanced Stem Cell Technology İleri Kök Hücre Teknolojisi Tue. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET HİKMET ÜÇIŞIK Biyoteknoloji BTEC690 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  HÜSEYİN ÇİMEN Biyoteknoloji BTEC615 LEC Protein Purification and Analysis Protein Saflaştırılması ve Analizi Wed. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ANDREW JOHN HARVEY Biyoteknoloji BTEC501 LEC Basic Biotechnology Temel Biyoteknoloji Tue. 11:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  İLKEM EMRAH NİKEREL Biyoteknoloji BTEC555 LEC Biostatistics Biyoistatislik Mon. 11:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ANDREW JOHN HARVEY Biyoteknoloji BTEC506 LEC Plant Biotechnology Bitki Biyoteknolojisi Thu. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET HİKMET ÜÇIŞIK Biyoteknoloji BTEC590 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  BAHAR SOĞUTMAZ ÖZDEMİR Biyoteknoloji BTEC560 LEC Scientific Research Methods in Genetic Engineering Genetik Mühendisliğinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fri. 09:00 180 min.
   Staff Staff Biyoteknoloji BTEC536 LEC Stem Cell Biology Kök Hücre Biyolojisi Tue. 14:00 180 min.
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE689 LEC Advanced Topics on Control Systems Kontrol Sistemlerinde İleri Yöntemler Thu. 09:00 180 min.
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE690 SEM Ph.D Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min.
Prof. Dr.  UĞUR ÇİLİNGİROĞLU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE539 LEC Analog Integrated Circuit Design İleri Analog Tüm Devre Tasarımı Thu. 12:00 60 min.
Prof. Dr.  UĞUR ÇİLİNGİROĞLU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE539 LEC Analog Integrated Circuit Design İleri Analog Tüm Devre Tasarımı Tue. 14:00 120 min.
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE585 LEC Control of Robotic Systems Robotik Sistemlerin Kontrolü Mon. 09:00 180 min.
Prof. Dr.  AHMET ARİF ERGİN Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE555 LEC Physical Layer Principles of Wireless Communications Telsiz Haberleşmede Fiziksel Katman Prensipleri Thu. 15:00 180 min.
Prof. Dr.  DUYGUN EROL BARKANA Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE590 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min.
Prof. Dr.  SERKAN TOPALOĞLU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EE533 LEC RF Circuit Design RF Devre Tasarımı Wed. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ZEYNEP GÖKÇE İŞLİER Endüstri Müh ESYE541 LEC Engineering Experimental Design Mühendislik Deney Tasarımı Thu. 16:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ZEYNEP GÖKÇE İŞLİER Endüstri Müh ESYE540 LEC Stochastic Processes Rassal Süreçler Mon. 16:00 180 min.
Prof. Dr.  ERTAN AKŞAHİN Fizik PHYS512 LEC Electromagnetism II Elektromanyetizma II Thu. 11:00 120 min.
Prof. Dr.  ERTAN AKŞAHİN Fizik PHYS512 LEC Electromagnetism II Elektromanyetizma II Fri. 11:00 60 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ERCÜMENT AKAT Fizik PHYS536 LEC Solid State Physics Katı Hal Fiziği Mon. 13:00 60 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ERCÜMENT AKAT Fizik PHYS536 LEC Solid State Physics Katı Hal Fiziği Tue. 09:00 120 min.
Doç. Dr.  HAKKI ORAL ÖZHAN İnşaat Mühendisliği CE554 LEC Designing with Geosynthetics Geosentetikler ile Tasarım Thu. 10:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  EREN VURAN İnşaat Mühendisliği CE527 LEC Earthquake Resistant Design of Structures Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Tue. 10:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  PINAR KARAKAŞ Kent. Tas.ve Pey. Mim. LAUD507 LEC Design with Nature Doğa ile Tasarım Tue. 13:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  BENGİ KORGAVUŞ Kent. Tas.ve Pey. Mim. LAUD512 LEC Inclusive Urban Design Herkes için Kentsel Tasarım Thu. 10:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ZERRİN İNAN Kent. Tas.ve Pey. Mim. LAUD501 LAB Urban Design Studio Kentsel Tasarım Stüdyosu/Atölyesi Mon. 15:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ZERRİN İNAN Kent. Tas.ve Pey. Mim. LAUD501 LEC Urban Design Studio Kentsel Tasarım Stüdyosu/Atölyesi Mon. 13:00 120 min.
Doç. Dr.  ERDE CAN Kimya Mühendisliği CHBE581 LEC Advanced Polymer Chemistry İleri Polimer Kimyası Thu. 09:00 180 min.
   Staff Staff Kimya Mühendisliği CHBE512 LEC Modeling and Analysis of Chemical Engineering Systems Kimya Mühendisliği Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi Tue. 09:00 180 min.
Prof. Dr.  SERMİN ÖRNEKTEKİN Kimya Mühendisliği CHBE552 LEC Pollution and Control Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Wed. 14:00 180 min.
Prof. Dr.  SALİH DİNÇER Kimya Mühendisliği CHBE534 LEC Transport Phenomena Taşınım Olayları Fri. 09:00 180 min.
Prof. Dr.  ERDEM AN Makine Mühendisliği ME532 LEC Advanced Fluid Dynamics İleri Akışkanlar Dinamiği Mon. 13:00 180 min.
   Staff Staff Makine Mühendisliği ME502 LEC Engineering Analysis II Engineering Analysis II Mon. 09:00 180 min.
Prof. Dr.  MEHMET ALAEDDİN AKGÜN Makine Mühendisliği ME542 LEC Theory of Elasticity Elastisite Teorisi Mon. 12:00 60 min.
Prof. Dr.  MEHMET ALAEDDİN AKGÜN Makine Mühendisliği ME542 LEC Theory of Elasticity Elastisite Teorisi Wed. 09:00 120 min.
Doç. Dr.  ALİ BAHADIR OLCAY Makine Mühendisliği ME690 SEM Ph.D Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  MEHMET SAFA BODUR Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN650 LEC Green Composites Doğa Dostu Kompozitler Mon. 19:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN690 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN540 LEC Advanced Polymer Science and Technology İleri Polimer Bilim ve Teknolojisi Wed. 13:00 180 min.
Prof. Dr.  TANER AKBAY Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN504 LEC Advanced Thermodynamics İleri Termodinamik Tue. 17:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ZELİHA CANSU CANBEK ÖZDİL Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN516 LEC Biomaterials and Bio-Compatibility Biyomalzemeler ve Biyouyumluluk Thu. 18:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  AYŞE DULDA Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN502 LEC Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri Fri. 18:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  NEBAHAT ARAL YILMAZ Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN590 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  AHMET TURAN Malz. Bl. NanoTek. Muh. MSN524 LEC Surface Technologies and Functional Surfaces Yüzey Teknolojileri ve Fonksiyonel Yüzeyler Wed. 18:00 180 min.
Prof. Dr.  YUSUF ÜNLÜ Matematik MATH555 LEC Measure And Integration Theory Ölçüm ve İntegrasyon Kuramı Tue. 09:00 180 min.
Prof. Dr.  YUSUF ÜNLÜ Matematik MATH580 LEC Methods In Mathematical Reasoning Matematiksel Araştırma Yöntemleri Wed. 09:00 180 min.
Doç. Dr.  MUSTAFA POLAT Matematik MATH556 LEC Topics In Analysis Analizde Seçme Konular Thu. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  BERNA GÖL Mimarlık ARCH611 LEC Advanced Architectural Theories and Philosophy İleri Mimarlık Kuramları ve Felsefesi Tue. 14:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  GIUSEPPE RESTA Mimarlık ARCH612 LEC Advanced Conceptual Readings İleri Kavramsal Okumalar Thu. 14:00 180 min.
Prof. Dr.  ECE CEYLAN BABA Mimarlık ARCH603 LEC Advanced Research Methods İleri Araştırma Yöntemleri Wed. 14:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  BURÇİN BAŞYAZICI Mimarlık ARCH602 LEC Architectural Studies II Mimarlık Çalışmaları II Tue. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  BURÇİN BAŞYAZICI Mimarlık ARCH690 SEM PhD Seminar Doktora Semineri Mon. 16:00 120 min.
Prof. Dr.  AYŞE GÜLÇİN KÜÇÜKKAYA Mimarlık ARCH512 LEC Advanced Analysis of History & Theory of Architecture Advanced Analysis of History & Theory of Architecture Thu. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  SEMA KARAGÜLER Mimarlık ARCH543 LEC Advanced Urban Design – Concepts & Analysis İleri Düzeyde Kentsel Tasarım-Kavram ve Analizler Tue. 14:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  SEMA KARAGÜLER Mimarlık ARCH502 PRJ Architectural Studio/ Workshop II Mimari stüdyo/Atölye çalışması II Tue. 09:00 240 min.
Prof. Dr.  ECE CEYLAN BABA Mimarlık ARCH504 LEC Research Methods in Architecture Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri Wed. 14:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  BURÇİN BAŞYAZICI Mimarlık ARCH590 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ASLAN NAYEB İç Mimarlık ARCH585 LEC Special Topics in Future Architecture Gelecekte Mimarlığa İlişkin Özel Kavramlar Wed. 09:00 180 min.
Prof. Dr.  ECE CEYLAN BABA Mimarlık ARCH503 PRJ Term Project Dönem Projesi Tue. 14:00 240 min.
Dr. Öğr. Üyesi  FARUK CAN ÜNAL Mimarlık ARCH553 LEC The Computer Integrated Building Process Bilişim Destekli Yapım Süreçleri Thu. 14:00 180 min.
Doç. Dr.  ÖZLEM GÜÇLÜ ÜSTÜNDAĞ Gıda Mühendisliği SFS502 LEC Design for Sustainable Food Systems Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Tasarım Thu. 09:00 180 min.
Doç. Dr.  ÖZLEM GÜÇLÜ ÜSTÜNDAĞ Gıda Mühendisliği SFS500 LEC Seminar Seminer Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  BEGÜM ERÇEVİK SÖNMEZ İç Mimarlık SUBE599 GPR Term Project Dönem Projesi Mon. 09:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  UĞUR TEVFİK KAPLANCALI Yönetim Biliş. Sis. DATS521 LEC Data Ethics and Humane Use of IT Veri Etiği ve Bilişimin İnsani Yönü Thu. 19:00 180 min.
Öğr. Gör. Dr.  SENEM TANBERK Endüstri ve Sistem Mühendisliği DATS501 LEC Fundamentals of Data Science Veri Biliminin Temelleri Tue. 19:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR Bilgisayar Müh. DATS590 SEM Research Seminar Araştırma Semineri Mon. 16:00 120 min.
Dr. Öğr. Üyesi  ONUR DEMİR Bilgisayar Müh. DATS599 PRJ Term Project Dönem Projesi Mon. 19:00 180 min.
Dr. Öğr. Üyesi  GÖKHAN ŞAHİN Elektrik ve Elektronik Mühendisliği DATS511 LEC Applied Statistics and Data Analysis Uygulamalı İstatistik ve Veri Analizi Wed. 13:00 180 min.
 
ss dd ss