Spring 2021 Graduate School Academic Calendar

Bahar Dönemi  
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri  
Bahar dönemi ders kayıtları   15 - 19 Şubat 2021
Bahar dönemi derslerinin başlaması   22 Şubat 2021
Bahar dönemi oryantasyon toplantısı   23 Mart 2021
Ders ekleme bırakma başvuruları   03 - 05 Mart 2021
Dersten çekilme başvuruları için son gün   09 Nisan 2021
Derslerin son günü   04 Haziran 2021
Dönem sonu sınavları   07 - 11 Haziran 2021
Dönem sonu notların son verilme tarihi  15 Haziran 2021
Bütünleme sınavları  16 - 27 Haziran 2021
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi   29 Haziran 2021
Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler  
Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız)   15 Mayıs 2021
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün   22 Haziran 2021
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri  
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu)   30 Haziran 2021
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek)   05 - 12 Temmuz 2021
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu)   13 Temmuz 2021
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu)   13 Ağustos 2021
Tez aşamasındaki öğrenciler  
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu)   30 Temmuz 2021
   
Yeni başvurular  

 

       I. BAŞVURULAR

  14 Temmuz 2021
   
  • I. Başvuru dönemi mülakat tarihleri (Program mülakat tarihleri ve bağlantı linkleri Enstitü ana sayfasından 1 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecektir. Güncel bilgiyi takip ediniz. 

  16 - 27 Temmuz 2021

 

   
  • Mülakat sonuçlarının Anabilim Dalı tarafından Enstitü'ye bildirilmesi için son gün
  29 Temmuz 2021
   
  • Kabul edilen öğrencilerin Enstitü web sayfasında ilanı
  03 Ağustos 2021
   
  • Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı
  05 Ağustos 2021
   
  • I. Başvuru Döneminde kabul alan öğrencilerin kayıt işlemleri (Bu tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler II. Başvuru dönemi sonunda kalan kontenjanlar için geç kayıt yaptırabilirler.)

  04 - 20 Ağustos 2021

 

                 

       II. BAŞVURULAR

(Boş kalan kontenjanlar için)

  04 Ağustos - 03 Eylül 2021
   
  • II. Başvuru dönemi mülakat tarihleri
  06 - 07 Eylül 2021
   
  • Mülakat sonuçlarının Anabilim Dalı tarafından Enstitü'ye bildirilmesi için son gün
  08 Eylül 2021
   
  • Kabul edilen öğrencilerin yabancı dil sınavı 
  15 Eylül 2021
   
  • II. Başvuru döneminde kabul alan öğrencilerin kayıt işlemleri

 

  • Geç kayıtlar ( I. ve II. Başvuru döneminde kabul alan öğrenciler için)

  13 - 17 Eylül 2021

 

  20 - 03 Eylül 2021

 

* Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

 
ss dd ss