Scientific Paper Writing Training Program for the Spring 2021 Term

Scientific Article Writing Training Spring 2021 Semester:


Hakan Şentürk; Writing Center; 05 Nisan 2021; 16:00 – 18:00
How to use Mendeley effectively to manage articles, save articles from the internet, use Mendeley’s word and chrome plugin to insert
citations/references and bibliography. How to use Google Scholar/Yeditepe Online Database to search for articles. How to use Microsoft Word to insert
citations/references, insert automatic table of contents, insert section breaks, Microsoft Word Tips and Tricks, How to use Google Docs for collaborative
writing Online Academic writing resources.
Katılım Linki: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-uhqDwvHNEtZeidscVnQSM45qSsKceh


Hakan Şentürk; Writing Center; 12 Nisan 2021; 16:00 – 18:00
Components of an Academic Paper, How to write an Abstract, How to write an Introduction, Review-of Literature, How to read academic articles,
Methodology, Results, Discussion, Conclusion. Academic Writing and how to avoid plagiarism, Paraphrasing, Summarising, Direct quote, Block quote
Katılım Linki: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-uhqDwvHNEtZeidscVnQSM45qSsKceh


Selin Şencanlı; SpringerNature; 19 Nisan 2021; 16:00 – 18:00
Uluslararası dergilerde yayın yapmak için izlenmesi gereken yolları konu aldığımız çalıştayımız; akademisyenlere, doktora öğrencilerine, yüksek lisans
öğrencilerine ve akademik kariyer planı yapan lisans öğrencilerine yönelik olacaktır. Yazar Çalıştayımızda: Neden Yayın Yapıyoruz?, Etkili Yazım,
Manuscript Hazırlama (Makale hazırlama), Dergi Seçimi, Başvuru Yapma başlıklarını içerecek şekilde detaylar aktarılacaktır.
Katılım Linki: https://register.gotowebinar.com/register/4892998680794649360


Nurhan Kabakulak; Bilgi Merkezi; 26 Nisan 2021; 16:00 – 18:00
Kaynaklar: Literatür tarama: tabanlarında kaynak araştırması, Mendeley: Atıf ve Referans Yönetim Aracı (Lisans ve lisanstü), Ulusal ve Uluslarası
Tez Veri Tabanlarında literatür tarama: YÖK, Proquest Dissertation and Thesis, Akademik dürüstlük: Turnitin programı, Web of Science ve Scopus
Katılım Linki: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-uhqDwvHNEtZeidscVnQSM45qSsKceh

 
ss dd ss