Yüksek Lisans Süreci

Programa kayıt
Ders kaydı
(Bilimsel hazırlık dersleri “student registration form” ile, diğer dersler OBS’den)
(En az 4 ders bitince)
Tez önerisi verilmesi ve tez danışmanı atanması.
(Tez önerisi onaylanınca)
Her dönem tez kodlanması
(Dönem sonunda teze devam eden öğrenci X, tamamlayan P notu alır.)
(Savunma tarihinden en az 3 hafta önce)
Tez jürisi atanması
Tez jürisi: 3 asil+2 yedek Asil üye dağılımı: 1 danışman+ 1 ABD dışı+1
Tez savunması
(Form M4: Tez sınavı tutanak formu ve Türkçe onay sayfası)
(Düzeltmeler yapıldıktan sonra & tez en fazla 3 ay içinde tekrar savunulmalı)
Enstitü onayı (Tez formatı kontrolü)
(Tez savunmasından maksimumum 1 ay sonra ciltlenmiş tez enstitüye teslim edilmeli)
Enstitü tarafından doktora tez notunun ‘P’den ‘X’e çevirilmesi.
Enstitü tarafından mezuniyet kararı verilmesi

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?