Tes Teslimi

(Enstitü Kurul toplantısından 3 hafta önce)
(Enstitü Kurulu her ayın 3. haftası toplanır)
Tez format kontrolünden önce, tezini intihal programına yüklemek isteyen öğrenciler “no repository” seçeneği ile yüklemeleri gerekmektedir
Savunma öncesi tez formatı kontrolü
Tezin elektronik kopyası(latex/word ve pdf) ve A10 formu fbe-thesis@yeditepe.edu.tr adresine Yeditepe_FBE_DönemYıl_AnabilimDalı_Derecesi_Soyad_Ad_Juri_Öncesi veya Sonrası” adı ile gönderilmeli
(Örnek: Yeditepe_FBE_Bahar2017_CSE_YL_Arpacıoğlu_Ece_Juri_Öncesi)
Enstitü tarafından intihal raporunun alımı
(48 saat içinde öğrenciye bilgilendirme epostası gönderilecektir, eposta gitmemesi halinde öğrenci Enstitü ile iletişime geçmelidir)
Tez jürisi atanması
(Tez Savunma Jürisi Öneri Formu (Doktora için: Form D7, Yüksek Lisans için: Form M3), öğrencinin güncel transkripti)
Tez jürisi Doktora için: asil (TİK + 1 kurum dışı + 1 kurum içi)+yedek (1 kurum dışı + 1 kurum içi)
Tez jürisi Yüksek Lisans için: asil (1 danışman+ 1 kurum dışı+1 kurum içi)+yedek (1 kurum dışı+1 kurum içi)
Tez Savunma Duyurusu
Savunma tarihinden en az üç gün önce tez savunma duyurusu fbe-duyuru@yeditepe.edu.tr adresine gönderilir
Tez savunması
( Doktora için: Form D8, Yüksek Lisans için: Form M4: Tez sınavı tutanak formu ve Türkçe onay sayfası)
(Düzeltme verilen öğrenci tezi en fazla 3 ay(Yüksek Lisans) / 6 ay(Doktora) içinde tekrar tezini savunmalı)
(Savunma sonrası başarılı olan öğrenci 2 hafta içinde)
Savunma sonrası 1. tez format kontrolü
Tezin elektronik kopyası(word ve pdf) fbe-thesis@yeditepe.edu.tr adresine “Yeditepe_FBE_DönemYıl_AnabilimDalı_Derecesi_Soyad_Ad_Juri_Öncesi veya Sonrası” adı ile gönderilmeli
(Örnek: Yeditepe_FBE_Bahar2017_CSE_YL_Arpacıoğlu_Ece_Juri_Sonrası)
Savunma sonrası 2. tez format kontrolü
Tezin spiralli kopyası Enstitü’ye iletilir
Enstitü onayı
(Öğrenciler sayfa sonundaki belgeleri Enstitü takviminde ilan edilen sürede Enstitü’ye teslim eder.)
Enstitü tarafından tez notunun ‘X’den ‘P’e çevirilmesi.
Enstitü tarafından mezuniyet kararı verilmesi

Enstitü Onayı İçin Gerekli Belgeler

i. Tez Savunma Jürisi tarafından imzalanan ıslak imzalı ve ciltli tez (Cildin Formatı)
ii. Tez Veri Giriş Formu (Yandaki link üzerinden üyelik oluşturulup aktive edildikten sonra sayfa içerisindeki Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak kaydedilmeli, Referans Numarası alındıktan sonra basılarak imzalanmış hali ile Enstitü’ye teslim edilmelidir.)
iii. Türkçe tez onay sayfası (Doktora için: Form D9, Yüksek Lisans için: Form M5)
iv. Aşağıdaki dosyaları içeren CD (3 kopya, “Ad Soyad Referans Numarası” ile isimlendirilmiş)
        a. Tezin pdf formatında kopyası (“Referans Numarası” ile isimlendirilmiş)
        b. İngilizce tez özetinin pdf formatında kopyası
        c. Türkçe tez özetinin pdf formatında kopyası
        d. Türkçe tez onay sayfasının jpeg formatında kopyası

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?