Pilotaj Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları ve Belgeleri

Başvuru Koşulları

 • Dört yıllık lisans derecesi (Lisans genel not ortalaması (GNO) en az 2.00 olmalıdır)
 • 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği(SHY-1)” nin 24. maddesinde belirtilen şartları karşılıyor olmak(http://www.shgm.gov.tr/doc3/shy1.doc)
 • İngilizce bilgisi: ÜDS, KPDS, YDS 55; TOEFL IBT 66; Yeditepe muafiyet sınavı 60 (Tüm adaylar dil sınavı belgesi getirmek zorundadır)
 • ALES şartı aranmamaktadır.
 • Yaş sınırı yoktur (Ancak havayolları 65 yaşın üstünde pilot istihdam etmemektedir)

Ön Mülakat İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)

Belgelerin aslı görüldükten sonra, fotokopilerine “aslı gibidir” ibaresi yazılacak ve asılları iade edilecektir.

Kesin Kabul İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
 • Yurtdışında okumuş T.C. vatandaşı adaylar için YÖK’ten alınmış diploma denklik belgesi
 • Resmi lisans not dökümünün (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 • İkametgâh belgesi
 • Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak, arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezlerince düzenlenmiş 1. sınıf sağlık sertifikası (Önemli Not: Sağlık sertifikasında tek pilotla sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmadığı belirtilmiş olmalıdır.)
 • 2 adet Fotoğraf

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?