Doktora Süreci

Öğrenci kayıt
Ders kaydı
(Bilimsel hazırlık dersleri “student registration form” ile, diğer dersler OBS’den)
(En geç ikinci dönemin sonunda)
Tez danışmanı atanması
(Sınavdan en az 3 hafta önce)
Doktora yeterlik jürisi atanması
Doktora yeterlik sınavı
(Form D3: Tez sınavı tutanak formu)
(Yeterlik sınavını geçince)
Her dönem tez kodlanması
(Dönem sonunda teze devam eden öğrenci X, tamamlayan P notu alır.)
Tez izleme komitesi atanması
Tez izleme komitesi (TİK): 3 üye (1 tanesi ABD dışı)
Tez öneri toplantısı
(Form D5: Tez öneri formu)
Tez ilerleme toplantısı
Tez jürisi atanması
Tez savunması
(Form D8: Tez sınavı tutanak formu ve Türkçe onay sayfası)
Enstitü onayı (Tez formatı kontrolü)
Enstitü tarafından doktora tez notunun ‘X’den ‘P’e çevirilmesi
Enstitü tarafından mezuniyet kararı verilmesi

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?