2017 Güz Şartlı Kabul Hakkında

Güz 2017 Yarıyılı Kayıt Opsiyonları:

Normal Kayıt: Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde belgelerini getiren ve kaydını tamamlayanlar normal öğrenci statüsünde kabul edildiği programa başlar.

Geç Kayıt: 6 Ekim 2017 tarihine kadar eksik belgelerini getiren ve kaydını tamamlayanlar 2017 güz döneminde normal öğrenci statüsünde kabul edildiği programa başlar.

1 Dönem Sonra Geç Kayıt: 2018 Bahar dönemi başlayana kadar eksik belgelerini getiren ve 2018 bahar dönemi kayıt tarihleri icerisinde kaydını tamamlayanlar bahar döneminde normal öğrenci statüsünde kabul edildiği programa başlar.

İngilizce Hazırlık: Sadece dil belgesi eksik olan yüksek lisans öğrencileri tercih ederse İngilizce hazırlık okuluna kayıt olabilir. Bu öğrenciler İngilizce hazırlık okulunu başarı ile tamamladıklarında yüksek lisans programına geçer.

Özel ÖğrenciGeç kayıt yaptıramayan yada bu tarihe kadar eksik olan ALES belgesini tamamlayamayacak olan öğrenciler YÖK Lisansüstü Yönetmeliği Madde 31 – (1) de tanımlanan “özel öğrenci” statüsünde Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programlarından ders alabilir. Bunun için  “Özel Öğrenci Başvuru Formu” (A7 Formu eki ile birlikte)  ile en geç 15 Eylül’e kadar Enstitü’ye başvuru yapmaları gerekmektedir. Enstitü, ilgili Ana Bilim Dalı’nın görüşünü alarak özel öğrenci statüsünde ders kaydı yaptırabilecek olanların listesini 18 Eylül 2017 tarihinde web sitesinde(http://fbe.yeditepe.edu.tr ) ilan eder. Bu öğrenciler en geç 6 Ekim’e kadar gerekli belgeleri getirmeleri durumunda ders ücreti ödeyerek  “özel öğrenci” statüsünde ders kayıtlarını yaptırabilirler.

Özel öğrenci statüsünden normal öğrenci statüsüne nasıl geçilir?

Özel öğrenci olarak ders kaydı yaptıranlar yarıyıl sonunda eksik belgelerini tamamlamaları durumunda “Özel Öğrencilikten Normal Öğrenciliğe Geçiş Başvuru Dilekçesi” ile Enstitüye başvuruda bulunabilirler.  Enstitü, ilgili Program Koordinatörü ve Ana Bilim Dalı’nın görüşünü alarak bu öğrencilerin tekrar mülakata alınmadan bir sonraki dönem normal kayıt yaptırıp yaptıramayacağını belirler. Uygun görülen adaylar takip eden dönemin kayıt tarihlerinde tüm belgeleri ile başvurarak normal programa  kayıt işlemini yaptırabilir.

Belgelerini birinci yarıyılın sonunda tamamlayamayan öğrenciler bir yarıyıl daha özel öğrenci olarak ders almak için takip eden yarıyılın kayıt döneminde tekrar başvuruda bulunabilir. Enstitü, YÖK Lisansüstü Yönetmeliği Madde 31 – (1) gereği “özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez” kuralını uygulayarak başvuruyu kabul veya reddeder. Özel öğrencilik her koşulda en geç ikinci yarıyıl sonunda sonlanır.

Özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğrenciler normal programa kabul alırsa “özel öğrenci” statüsünde almış oldukları ve  başarı notu Ana Bilim Dalı tarafından yeterli bulunan  en fazla 4 ders (Yönetmelik maddesi %50 koşulu gereği) için ders transferi dilekçesi vererek bu dersleri normal programlarına transfer edebilir.