Tez Teslimi

Lisansüstü tez çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin izlemesi gereken tez teslim süreci:

1. Anabilim Dalı tarafından hazırlanan Tez Savunma Jürisi Öneri Formu (Doktora için: Form D7, Yüksek Lisans için: Form M3) ile birlikte tez savunmasından 3 hafta önce aşağıdaki belgeler Enstitü’ye iletilir.

  i. Tezin spiralli kopyası (Öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenmiş formatta hazırlar. Tez format kontrolü için tezini önce elektronik kopya olarak (word ve pdf) fbe-thesis@yeditepe.edu.tr adresine gönderir. Elektronik kopyayla beraber danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış kontrol listesini de (Form A8) Enstitü’ye iletmelidir. Elektronik ortamda kontrol tamamlandıktan sonra, basılı kopyasını Enstitü’ye getirir.)

 ii. İntihal raporu (İntihal raporunun alınmasına ilişkin esaslar için tıklayınız.)

iii. Öğrencinin güncel transkripti

2. Tez Savunma Jürisi Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra jüri üyeleri tez savunması için gün ve saat belirler.

3. Tez savunma duyurusu savunma tarihinden en az iki gün önce Enstitü web sitesinde ilan edilmek üzere fbe-duyuru@yeditepe.edu.tr adresine gönderilir.

4. Öğrenci Jüri önünde tez savunmasını yaptıktan sonra Tez Savunma Tutanağı (Doktora için: Form D8, Yüksek Lisans için: Form M4) ilgili Anabilim Dalı tarafından Enstitü’ye iletilir.

5. Tez Savunma Jürisi tarafından tezi başarılı bulunan öğrenci, jürinin talep ettiği düzeltmeleri yapar. Tezin son halinin spiralli bir kopyasını Enstitü takviminde ilan edilen sürede format kontrolü için Enstitü’ye iletir.

6. Tezi format açısından onaylanan öğrenci, aşağıdaki belgeleri Enstitü takviminde ilan edilen sürede Enstitü’ye teslim eder.

  i. Tez Savunma Jürisi tarafından ıslak imzalı ve ciltli tez (Cildin Formatı)

 ii. Aşağıdaki dosyaları içeren CD (4 kopya, “Ad Soyad Referans Numarası” ile isimlendirilmiş)

a. Tezin pdf formatında kopyası (“Referans Numarası” ile isimlendirilmiş)

b. İngilizce tez özetinin pdf formatında kopyası

c. Türkçe tez özetinin pdf formatında kopyası

d. Türkçe tez onay sayfasının jpeg formatında kopyası

iii. Türkçe tez onay sayfası (Doktora için: Form D9, Yüksek Lisans için: Form M5)

iv. Tez Veri Giriş Formu (Yandaki link üzerinden üyelik oluşturulup aktive edildikten sonra sayfa içerisindeki Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak kaydedilmeli, Referans Numarası alındıktan sonra basılarak imzalanmış hali ile Enstitü’ye teslim edilmelidir.)

7. Madde 6’da belirtilen belgeleri tam olarak teslim eden öğrencinin mezuniyet kararı, ilk Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınır.

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?