Güz 2019 Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

Güz Dönemi
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri
Güz dönemi ders kayıtları 9-11 Eylül 2019
Güz dönemi derslerinin başlaması 16 Eylül 2019
Güz dönemi oryantasyon toplantısı 7 Ekim 2019
Ders ekleme bırakma başvuruları 25-27 Eylül 2019
Dersten çekilme başvuruları için son gün 16 Ekim 2019
Derslerin son günü 20 Aralık 2019
Dönem sonu sınavları 23 Aralık 2019 – 6 Ocak 2020
Dönem sonu notların son verilme tarihi 10 Ocak 2020
Bütünleme sınavları 14-21 Ocak 2020
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi 24 Ocak 2020
Güz Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler
Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız) 18 Kasım – 6 Aralık 2019
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün 13 Ocak 2020
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu) 24 Ocak 2020
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek) 27 Ocak – 7 Şubat 2020
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu) 11 Şubat 2020
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu) 11 Mart 2020
Tez aşamasındaki öğrenciler
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu) 22 Ocak 2020
Yeni başvurular
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün 9 Ocak 2020
Başvuru evraklarının teslimi için son gün 13 Ocak 2020
Başvuran öğrencilerin mülakat tarihleri  16-17 Ocak 2020
Mülakat sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün  21 Ocak 2020
Kabul edilen öğrencilerin ilanı  23 Ocak 2020
Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı
 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?